Home » Writing » Tau ngam nguyen tu my writing

Tau ngam nguyen tu my writing

Vit Nam mua cua Nga sau tau ngm hang Kilo

Truyn hinh Trung Quc veterans administration co mt s chng trinh phn tich cac hoat ng nng clubpenguin nng lc hai qun cua Vit Nam, c bit la hp ng mua tau ngm t Nga.

Cac chng trinh nay c thc hin sau khi B trng Quc phong Vit Nam Phung Quang Thanh c bao chi dn li noi hi u thang rng Vit Nam “phn u trong five to six nm ti s c mt l on tu ngm hin i mire sau tu ngm lp kilo”.

Knh Closed-circuit television-4 Truyn hinh Trung ng Trung Quc mi y trong chuyn muc ‘Trong tm Hm nay’ dai 30 phut a co chng trinh thao lun mire hai chuyn gia: Chun c Doan Trac veterans administration nha nghin cu Dng Hy Vu t Vin Nghin cu Cac vn Quc t v chng trinh hin ai hoa hai qun cua Vit Nam.

Chng trinh bt u bng oan video ngn gii thiu vic Ha Ni bo 3,2 ty la mua sau tau ngm hang Kilo veterans administration 20 face u c Su-30 MK2V cua Nga.

Theo Chun c Doan Trac, cac hp ng mua ban vu khi nay bt ngun t ba ly do chinh. Ly do u tin la cac nc trong khu vc Bin ng hin ang tham gia vao mt cuc chay ua vu trang, veterans administration Vit Nam nay co kha nng tai chinh tng chi tiu quc phong.

Ly do th hai, theo ng Doan, la Vit Nam de chng hin noise cua cac hang khng mu pork Hoa Ky trong khu vc.

Ly do th ba, quan trong hn ca, la Vit Nam tim cach ngn chn Trung Quc trong cac tranh chp v lanh th i mire cac qun ao Hoang Sa veterans administration Trng Sa.

Chuyn gia Dng Hy Vu noi thm rng Vit Nam lun ap dung cach tip cn mt mt mong mun hoa binh duy tri quyn li nhng mt khac lai tng cng nng lc qun s m rng quyn li khi co dip.

ng Dng noi trn Closed-circuit television: “Vit Nam co th ngn can c cac quc gia ln cn khac Bin ng nhng a qua t phu nu cho rng co th can bc Trung Quc”.

e doa Bin ng

Cu hoi ma chng trinh truyn hinh Trung Quc t ra la vic Vit Nam trong tng lai co trong tay cac tau ngm veterans administration face u c se thay i cuc noise Bin ng nh th nao.

Chun c Doan nhn inh rng tau ngm tn cng lp 636 co th la “e doa nghim trong” (cho Trung Quc) tai Bin ng.

ng Dng Hy Vu noi thm rng Vit Nam a chon mt khu vc tn cng tau ngm eo bin Malacca tp luyn face lc.

ng noi: “Eo bin Malacca la ng thuy ti quan trong i mire cac nc, nh Trung Quc, Hoa Ky, Nht Ban veterans administration Han Quc”.

“Tn cng tau ngm tai y se gy tac hai v cung nghim trong cho tt ca cac nc.”

Cac chuyn gia cung clubpenguin ti kha nng tham gia tranh chp Bin ng cua cac quc gia bn ngoai nh Nga veterans administration Hoa Ky.

Chuyn gia Dng Hy Vu Lu nhn inh rng chinh sach cua Vit Nam lun lun la li keo Nga veterans administration My vao tranh chp Bin ng veterans administration khng chi hai nc nay ma cang nhiu nc ln cang tt nhm kim ch Trung Quc.

ng Phung Quang Thanh noi sau nm na Vit Nam se co pork i tau ngm

Tau ngam nguyen tu my writing lữ đoàn tàu ngầm hiện

“y la chu y cua Vit Nam, nhng lam nh vy khng khac nao ua mire la.”

ng Dng noi: “Chinh sach nay khng chi lam cng thng thm tinh hinh khu vc, ma disadvantage co hai cho chinh Vit Nam”.

Chuyn gia nay phn tich rng ca Hoa Ky veterans administration Nga u mun t cn c tai Vit Nam, nhng quyn li cua hai nc nay lai mu thun nhau veterans administration do vy, Vit Nam kho co th dung hoa quan h mire ca hai cung mt luc.

‘Li keo n ‘

Cac chuyn gia Trung Quc cho rng Vit Nam cung ang tich cc li keo n tham gia vao tranh chp Bin ng mire Trung Quc.

Chng trinh cua Closed-circuit television noi Pho c Nguyn Vn Hin, T lnh hai qun Vit Nam, tng mi n lp c s thng xuyn tai Nha Trang.

Chun c Doan nhn xet Vit Nam chon n mire hai le: trong khi My ang khung hoang kinh t, n la quc gia ang ln veterans administration co th co iu kin u t qun s vao Vit Nam. Le th hai, Vit Nam vn disadvantage de chng My, quc gia cu thu, vn co th hu thun mt cuc “cach mang mau” lt chinh quyn Ha Ni. n thi khng gy quan ngai nay.

Khng chi Closed-circuit television-4, mt s knh truyn hinh khac cua Trung Quc cung lam chng trinh v k hoach mua tau ngm cua Vit Nam, cho thy y la chu quan tm ln cua d lun trong nc Trung Quc.


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads