Home » Writing » Tui xach tay tu my writing

Tui xach tay tu my writing

Theo kinh nghim bn hng xch tay t nhiu ngi, xin chia s 3 bc cho ngi mi bt u ln sn vo lnh vc ny: gom khch, ly hng, thot ca Hi Quan.

Theo kinh nghim bn hng xch tay t rt nhiu ngi i trc, Haravan Tp Ch xin chia s 3 bc cho ngi mi bt u ln sn vo lnh vc ny.

B quyt &#8220gom&#8221 khch hng order trc

Nu bn c ngi nh hoc mng li bn b quen bit nhiu nc, vic kinh doanh hng xch tay lun l 1 li th tuyt i, hy tn dng mi quan h ny tin hnh khi nghip mire vic bn hng xch tay.

Thng thng, nhng ngi mi kinh doanh hng xch tay s chn phng n gom khch hng order trc ri mi cht li v t hng khng b tn hng. Sau mt thi gian quen khch v c c mc uy tn nht nh mi nn gom hng gi r s lng ln trc khi gom khch.

Hy lp mt website up hnh nh sn phm ln v Vit ha nhng m t chi tit v sn phm khch hng c th bit c chnh xc bn ang bn g. Lun lun nh km nh chp mn hnh sn phm gc trn website ca chng, hoc bn lun link dn n gii thiu sn phm trn website gc cam kt v cht lng hng tht mire khch hng mi. Hin ti vic to mt website hot ng c ngay kh n gin, c rt nhiu h thng to web m bt c ai c th t xy dng site ca mnh. Bn c th thc hin to website mire m ngun m ca Haravan.com mire chi ph kh r: 99k/ 1 thng.

Vic cn li l khch hng ch cn nhn nt t hng trn website ca bn l ok.

Lu canh ma ly hng c gi r nht

Gi c sn phm by gi gn nh khng chnh lch nhiu d M hay chu u. V th, gi bn hp l, thng hng s c gom vo ma h gi c khi r 1/3 gi bn, hn s dng vn trn 1 nm.

Tui xach tay tu my writing bạn có người nhà hoặc

Khi chuyn v Vit Nam, ch cn bn chnh lch mire trm nghn ng so mire gi chung, l qu li. Cc mt hng hng thi trang hoc cng ngh nh in thoi, my tnh bng thng i t Hng Kng, Singapore, M, Hn v. Hng dnh cho tr em nh sa thng t c, Nga. Thc phm chc nng, m phm: ngun t Hn, Thi Lan.

Nhm chuyn sn hng mua in thoi, my tnh gi r, sau mc ni, chi tin cho nh mng … thanh l hp ng, ly m (code) chuyn t bn lock sang bn quc t, cng c chi ph vn chuyn, gi bn r hn chnh hng 1-2 triu ng m vn li nhiu.

Tuyt i lu : Nu l mt hng c thng hiu, ngi mua cm cht cc nc phi thc s nhanh nhy ly c hng chnh hng v c chit khu, gim gi so mire gi web. t nht l c th member mua hng chit khu 10 -20% ch nu ch ly bng gi web tnh cng mang v bn hay cng thm cht cng sc th li li cng khng nhiu.

Tuyt chiu qua mt Hi quan khi kinh doanh hng xch tay

Mire nhng ngi bn hng xch tay, c nhiu cch chuyn hng v Vit Nam.

&#8211 Vn chuyn thng qua tip vin hng khng. Ch Thu- mt ngi c kinh nghim bn hng xch tay lu nm &#8211 nh vn chuyn cc kin hng nh gn, d mang xp trong valy, 1 tun/ln, gi thu tha thun v t , ng dy ny do mire tip vin “nhn mang h” bao kh nhiu tuyn t M, Php, c, Austrailia… Mire nm gn y, nhu cu chuyn hng tng, ch Thu m hn trang web nhn t hng xch tay mire cc khung gi kh hp l: gi hng di 100 USD, ph 9%, di 200 USD, ph 8%, t 2.000 USD tr ln, ch 6%…

Tui xach tay tu my writing hàng xách tay lâu


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads