Home » Proposal » Epekto ng alak sa kabataan thesis proposal

Epekto ng alak sa kabataan thesis proposal

Epekto ng alak sa kabataan thesis proposal maaaring magsilbing gabay ang

Ang pag-inom ng alak, gaya ng paninigarilyo at mga bawal na gamot, ay nakaka-adik. Ang paglalasing at pagiging manginginom ay maraming masamang epekto na naidudulot sa ating katawan.

Paano malalaman kung sobra na pag-inom ng alak?

Una sa lahat, anong ibig-sabihin ng “sobra”? Sinong makakapagsabi kung sobra na ba ang alak na iniinom ng isang tao? Bagamat iba’t iba ang dami ng alak sa kailangan sa iba’t ibang tao upang malasing, maaaring magsilbing gabay ang sumusunod. Ayon sa mga iba’t ibang himpilan, ay pinakamarami ngunit katanggap-tanggap parin na pag-inom ay 1-2 bote ng beer kada araw ngunit hindi lalampas ng 7 bote ng beer sa isang linggo. Sa hard drinks naman gaya ng gin, vodka, rum, o brandy na may 40% alcohol, hanggang 4 na shot (25 ml x 4 = 100mL) bawat araw ngunit hindi lalampas ng 14 na shot sa isang linggo.

Mas mahalaga sa mga numerong ito ang prinsipyo na maghinay-hinay sa pag-inom ng alak.

Ang taong lasing, nanliligaw sa disgrasya.

Alamin muna nating ang masamang epekto ng alak habang ang isang tao’y lasing. Ang alcohol sa katawan ay nakaka-apekto sa ating kakayahang magdesisyon. Dahil dito, maraming mga katangahan ang maaaring magawa habang lasing, kagaya ngpagmamaneho habang lasing. na isang pangunahing sanhi ng aksidente at kamatayan sa Pilipinas. Maaari ring mapaaway ang mga lasing na pwede ring magbigay-daan sa aksidente. Importante rin, ang kalasingan ay maaaring magdulot sa high-risk sexual behavior dahil inaalis nito ay hiya o inhibisyon sa mga tao.

Habang lasing, sira rin ang kakahayan na balansehin ang katawan. Maaaring matumba, madapa, matapilok, o makaranas ng iba’t ibang aksidente habang lasing.

Ang paglalasing ay nakakasira sa atay.

Dumako naman tayo sa mga pangmatagalang epekto ng patuloy na paglalasing at sobrang pag-inom ng alak. Ang epekto ng alak sa atay ay ang pinakamabigat. Dahil ang alcohol ay isang lason sa katawan at ang atay ang pangunahing bahagi ng katawan na tiga-linis ng mga lason at iba’t ibang kemikal, kapag sobra ang nainom mong alak, hindi kinakaya ng atay na linisin lahat ng alcohol sa katawan, at ito’y namamaga at nasisira. Kapag tuluyang nasira ang atay – isang kondisyong tinatawag na cirrhosis – maaaring magtuloy-tuloy ang isang tao sa pakasira ng bato, coma, o kamatayan.

Hindi lamang atay ang apektado ng sobrang pag-inom ng alak. Pinakaganit ng alak ang mga ugat ng dugo, na maaaring magdulot ng high bloodstream stream at sakit sa puso. Marami pang epekto sa katawan ang alak, gaya ng pagkasira sa utak ng mga minds. pagkasira ng pancreas, bangungot, at iba pa.

Isa pa, nakakapagpataba hindi lamang ang alak mismo. kundi ang pulutan na kalimitan ay bahagi ng inuman.

Ang paglalasing ay nakakasira ng buhay.

Bukod sa mga epekto ng alak sa katawan, ang paglalasing ay nakakasira rin sa buhay. Ang pagiging-adik ay umuubos sa panahon at pagkakataong makapag-aral, makapagtrabaho, at maging kapakipakinabang na miyembro ng pamilya at lipunan.

Huwag magpa-alipin sa alak! Kung ikaw o isang kakilala mo ay sa palagay mo’y adik sa pag-inom ng alak (alcoholic), huwag mag-atubiling lumapit sa doktor para makahingi ng tulong at malampasan ang problemang ito.


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads