Home » Thesis » Pasasalamat sa isang thesis writing

Pasasalamat sa isang thesis writing

Pasasalamat sa isang thesis writing magandang maidudulot

Mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral
sa paggamit ng salitang panlansangan
ng dalawampu’t limang kabataang
naninirahan sa mababang antas
ng lipunan 2008 2009

Isang pananaliksik na isinumite kay:
Bb. Leah M. Ballesteros

Lyceum of Alabang
88 GNT Bldg. National Rd. Putatan, Muntinlupa City

Isang kahingian para sa Asignaturang Filipino
nina:

Kazuhiro Bautista
Anna Lea Elava
Chelyn Lim

Lyceum of Alabang
88 GNT Bldg. National Rd. Putaatan, Muntinlupa City

Isang kahingian para sa Asignaturang Filipino, Ang Pananaliksik na ito, &#8220Mga suliraning kinakaharap ng mga Mag-aaral sa paggamit ng salitang panglansangan ng dalawampu’t limang kabataang naninirahan sa mababang Antas ng Lipunan 2008 2009&#8221 na inihanda at isinumite nina Kazuhiro Bautista, Anna Lea Elava, Chelyn Lim.

Marso 13, 2009 Bb. Leah M. Ballesteros
Petsa Gurong tagapagpatibay sa
Pananaliksik

Inihahandog ko ang pananaliksik na ito sa mga kabataang nakakaranas ng suliranin sa pag-aanalisa ng nararapat na gamiting salita. Salitang angkop na gamitin sa pakikikipagtalastasan
sa kapwa tao.

Batid kong sa panahon ngayon ay nagagamit na ang salitang kalye sa pag-aaral kung kaya’t hindi wasto ang kinakalabasan ng isang sulatin. Ang pananaliksik na ito ay para sa mga kabataang hirap makawala sa nakasanayang salita na hindi nauunawaan ang epekto ng madalas ng paggamit ng salitang pangkalye.

Ito ay pra sa kabataan upang lumawak ang pang-unawa at maging bukas ang iisipan sa maaring ibunga nito sa susunod na henerasyon.

Inihahandog ko ang pananaliksok na ito sa mga kapwa estudyante at lalong lalo na sa mga kabataang nasa mababang antas ng lipunan. Mga kabataang ndadala sa alon ng mga masasamang gawi ng buhay.

Kabataang madaling maimpluwensiyahan ng mga bagay bagay na naririnig ng hindi inaalam kung ito ay tama o mali.

Mga kabataang nararapat bigyang pansin upang masupil ang baluktot na paggamit ng salitang ito.

Ito ay para sa kabataang nasa lipunan na lugmok na sa masamang gawi sa gayon ay mabigyan sila ng aral na maging mapang-unawa at nang maiwaksi ang mga salitang panlansangan.

Ang pananaliksik na ito ay para sa lahat ng kabataan sa henerasyon ngayon at maging sa mga taong naninirahan sa iba’t ibang antas ng lipunan. Ayon sa aming ginawang pananaliksik, ang gawaing ito ay nararapat mabasa at mapagukulan ng pansin ng mga mag-aaral na malimit na gumagamit ng salitang panlansangan.

Hindi maiiwasan na ang mga mag-aaral ay susunod kung ano ang uso. Kung kayat isinagawa naming ang pananaliksik na ito upang maibahagi ang natatanging kaalaman upang ang mga kabataang ito ay makapag-isip kung kanila ba ay ipagpapatuloy ang gawaing mali.

Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang para sa kanila kundi ay para sa amin ding mananaliksik na lubos na naunawaan ang ugat at ibubunga ng mga gawaing ito. Kailangan lamang ipabatid ang mensaheng ito upang kanilang mapagtantong may panahon pa upang mgbago.

Kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa mga taong tumulong at nagbigay ng kanilang panahon, oras at kaalaman upang maging maayos at epektibo ang aming pananaliksik.

Sa dalawampu’t limang kabataang naninirahan sa mababang antas ng lipunan ng Alabang, Muntinlupa City na silang tumugon sa aming panayam at palaisipan.

Pasasalamat sa isang thesis writing ay sasagutin

Kung wala ang kanilang kooperasyon at kahandaang sagutin ang aming katanungan ay maaring hindi mabuo ang pananaliksik na ito. Maraming salamat po sa inyong hindi matwarang kabaitan sa pagtugon sa aming mga katanungan.

Kay Bb. Leah M. Ballesteros na siyang gumabay at nagpalawig n gaming pananaliksik, maraming salamat po. Kung hindi sa inyo ay isang walang kalidad na pananaliksik an gaming magagawa. Sa inyo, lubos po ang aming pasasalamat.

Higit sa lahat ay maraming maraming salamat sa Poong Maykapal na pumatnubay sa bawat hakbang na aming isinagawa, mula sa paglagananp ng mga datos hanggang sa ito ay matapos. Sa iyong gabay, lubos po ang aming pasasalamat. Muli ay nais naming iparating ang taos pusong pasasalamat sa mga taong tumulong at gurong nagbigay sa amin ng lakas ng loob at sapat na kaalaman upang maisagawa ito. Ang pasasalamat na ito ay ibinabalik naming sa inyo.
K.B
A.L.E
C.P.L
Panimula

Ang balbal o islang ay ang pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Tinatawag noise itong salitang kanto o salitang panlansangan. Ito ang mga salitang nabuo o nalikha sa inpormal na paraan. Ito rin ang mga salitang nabuo sa mga pinagsama-sama o pinagdugtong na salita na maaring maging mahaba o maikli lamang.

Erpat at ermat salitang malimit nating marinig sa tsismisan, sa tahanan at maging sa mga kabataan. Salitang panlansangan na usung uso ngayon sa mga kabataan, kasama-sama ito sa araw-arawna pamumuhay&#9472 sa hapagkainan, sa kuwentuhan at maging sa pakikipagtalo sa lansangan. Salitang panlansangan na kaaya-aya ang tunog sa mga kabataang naninirahan sa mababang antas ng lipunan at makabasag tenga naman sa hanay ng mayayaman.

Salitang syota, utol at tropapitz na kaysarap daw pakinggan sa tenga kung kayat pagmulat pa lamang ng mga mata ay ang salitang ito ang agad na namumutawi sa mga labi. Naaliw nga ang mga kabataang ito sa salitang panlansangan ng hindi nalalaman ang epekto nito sa kanilang pag-aaral at pamumuhay. Kapag madalas mong ginagamit ang mga salitang ito, asahan mong maging sa iyong pag-aaral ay nakasabit ito sa iyong likuran parang bag.

Ang antas ng lipunan na lalong nanghihikayat sa mga kabataan na makasanayang bigkasinng madalas ang mga salitang ito. Kalunus-lunos ang magiging bunga nito kung hindi natin pagbibigyan ng sapat na lunas o solusyon ang suliraning ito.

Isa sa mga layunin ng pananaliksik na ito ay mkapagbigay kaalaman. Ang mga kabataan kung hindi gagabayan ay tumatahak ng maling landas. Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang ang kaalaman na nalalaman ay maibahagi sa mga kabataang may kahirapang ipagkumpara ang salitang panglansangan at salitang angkop sa pag-aaral.

Panglawa, ang pananaliksik na ito ay para mapalawak ang bawat pag-iisip ng mga kabataan. Sa panahon ngayon ay kumikitid na ang mga isipan ng mga kabataan. Ang pananaliksik na ito ay mapapalawig ang isipan nila upang mas lalong maintindihan ang nais iparating ng pananaliksik na ito.

Pangatlo, ang layunin nito ay maipabatid sa mga kabataan na nasa mababang antas ng lipunan ang epekto at bunga ng malimit na paggamit ng salitang panglansangan. Iisa-isahin ang suliraning kinakaharapsa pagkasanay na gamitin ang mga salitang ito. Ipapaintindi sa mga kabataan na walang magandang maidudulot ang pagyakap nila sa mga salitang nakakaapekto ng malaki sa kanilang pamumuhay at lalong lalo na sa kanilang pag-aaral.

Materyales at Metodo

Maisasagawa lamang ang pananaliksik na ito kung hindi nagbigay ng panahon ang mga kabataan sa amin na mahingan ng impormasyon. Gumawa kami ng sampu hanggang labing limang katanungan kung saan ang mga tanong ay umiikot lamang sa mga suliraning kinakaharap nila sa madalas na pagsambit ng salitang panlansangan. Maari nilang sagutin sa loob ng limang minuto sapagkat ang mga tanong ay sasagutin lamang ng oo, hindi at depende. Naniniwala kami na sa istratehiyang ito ay matutukoy naming ang mga suliraning kinakaharap ng mga kabataan sa paggamit ng salitang panlansangan. Sa ganitong paraan ay malaya silang maibahagi sa amin ang kanilang mga iniisip at maging mga hinaing.

Nangalap rin kamin ng mga datos sa piling guro na nagtuturo sa pampublikong paaralan upang mahingan ng reaksyon sa lumalalang problema ng mga mag-aaral sa henerasyon na ito. Ang ganitong paraan ay isinagawa upang maging bukas ang pag-iisip ng nakararami na maraming suliranin ang kinakaharap ng mga kabataan ngayon.

Isa na rin sa materyales ay ang pagkuha namin ng ilang datos sa pamamagitan ng &#8220Internet&#8221. Narito ang iba’t ibang komento at kritiko ng mga tao hingil sa aming paksa. Hindi nagkulang ang aming ginagamit na materyales at istratehiya upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito.

kilalanin ang suliranin

Ang pangunahing suliranin ang kinakaharap ng mga mag-aaral ay ang pagkasanay nitong gamitin ang salitang panlansangan na napupulot nila sa lipunang kinalakihan. Ang mga salitang ito ay ginagamit rin nila sa pag-aaral na nagbubunga ng di-wastong paggamit ng salita. Halimbawa na lamang na lamang ang pagsulat ng isang komposisyon, ang mga mag-aaral na malimit ginagamit nitong salita ay siguradong ang kalalabasan ng isang komposisyon ay may mga salitang tulad ng erpat, ermat, utol at iba pa. pinanghahalili nila ang mga ganitong salita kaysa sa tamang paggamit ng ina at ama na salita.

Isa pang suliranin ay ang paggamit ng salitang ito sa pakikipagtalastasan at pakikikapwa tao. Kung ang mag-aaral ay gumagamit mg salitang panlansanganay makikipag-usap sa isang mataas na opisyal ng paaralan ay siguradong ay hindi sila magkakaintindihan sapagkat ang mga salitang ginamit ay kapwa di- pamilyar sa bawat isa.

Nariyan rin ang madalasang pagtatalo sa iba’t ibang baranggay. Ang mga salitang panlansangan ay ginagamit nila sa pakikipag-away at maging sa pakikipagasaran sa kapwa kamag-aral. Halimbawa na lamang ang linyang ito, &#8220Hay naku totoy nageskapo ka na naman sa haybol niyo ng hindi pa naggogoli mukha ka tuloy tsimay, gobas ka talaga&#8221 ang linyang ito kapag narinig ay tataas ang dugo at magkakaroon ng salpukan sa pagitan ng nang-aasar at inasar. Nagpapatunay lamang ang halimbawang ito na maaring sa salitang panlansangan ay makakagawa ka ng mga salitang magdudulot ng di kaaya-ayang reaksyon sa kapwa mo na matutuloy sa maduguang pakikipagtalo. Ang mga salitang malimit marinig sa mag-aarala gasmati, goli, tsekot, buwaya, tsimay, praning, ka-kosa, sikyo, gobas, shode lulu at scout royale.

Sa mabilis na pagyabong ng teknolohiya ay ganoon noise kabilis ang pagyabong ng iba’t ibang katawagan sa mga pinagbabawal na gamut. Ang chongkie, 5 fingers, weeds, shabu-shabu ay ilang katawagan pa lamang sa marijuana at shabu. Ang mga salitang ito ang ginagamit sa pag-aangkat ng mga pinagbabawal na gamot.

Ang paulit-ulit na suliranin ng mga mag-aaral na ito at lagging kumukuliglig sa kanilang mga tenga ay ang palaging pagpuna at pagsita ng mga guro sa mga salitang namumutawi sa kanilang mga labi. Maging ang mga gurong ito ay nakakaranas noise ng mga suliranin kung paano lalapatan ng solusyon ang ganitong suliranin ng kanyang mga estudyante.

Mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral
sa paggamit ng salitang panlansangan
ng dalawampu’t limang kabataang
naninirahan sa mababang antas
ng lipunan 2008 2009

Balangkas na di- nakapag-iisa
&#8220paggamit ng salitang panlansangan ng dalawampu’t limang kabataang naninirahan sa mababang antas ng lipunan 2008-2009&#8221
v May mga taong hindi nakaka-intindi ng salitang ginagamit.
v Maling pagsulat ng isang komposisyon
v Malabong pakikipagkomunikasyon.
v Nagiging sanhi ng madalasang pag-aaway.
v Nakakagawa ng masama sa kapwa.
v Ginagamit ang salitang panlansangan sa pag-angkat ng pinagbabawal ng gamot.
v Palaging napupuna ng guro sa kanilang pamamaraan ng pagsasalita.
v
Balangkas na nakapag-iisa
&#8220mga sulurinan kinakaharap ng mag-aaral&#8221

v Pinanghahalili sa mga wastong salita
v Kahirapan sa pakikipagtalastasan
v Impluwensiya ng maling lipunan.
v Pagiging tamad sa klase.
v Nadadala ng anong sinasbi ng kaibigan.

Pabilog na Grap

Mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral
sa paggamit ng salitang panlansangan
ng dalawampu’t limang kabataang
naninirahan sa mababang antas
ng lipunan 2008 2009

Isang pananaliksik na isinumite kay:
Bb. Leah M. Ballesteros

Lyceum of Alabang
88 GNT Bldg. National Rd. Putatan, Muntinlupa City

Isang kahingian para sa Asignaturang Filipino
nina:

Kazuhiro Bautista
Anna Lea Elava
Chelyn Lim

Lyceum of Alabang
88 GNT Bldg. National Rd. Putaatan, Muntinlupa City

Isang kahingian para sa Asignaturang Filipino, Ang Pananaliksik na ito, &#8220Mga suliraning kinakaharap ng mga Mag-aaral sa paggamit ng salitang panglansangan ng dalawampu’t limang kabataang naninirahan sa mababang Antas ng Lipunan 2008 2009&#8221 na inihanda at isinumite nina Kazuhiro Bautista, Anna Lea Elava, Chelyn Lim.

Marso 13, 2009 Bb. Leah M. Ballesteros
Petsa Gurong tagapagpatibay sa
Pananaliksik

Inihahandog ko ang pananaliksik na ito sa mga kabataang nakakaranas ng suliranin sa pag-aanalisa ng nararapat na gamiting salita. Salitang angkop na gamitin sa pakikikipagtalastasan
sa kapwa tao.

Batid kong sa panahon ngayon ay nagagamit na ang salitang kalye sa pag-aaral kung kaya’t hindi wasto ang kinakalabasan ng isang sulatin. Ang pananaliksik na ito ay para sa mga kabataang hirap makawala sa nakasanayang salita na hindi nauunawaan ang epekto ng madalas ng paggamit ng salitang pangkalye.

Ito ay pra sa kabataan upang lumawak ang pang-unawa at maging bukas ang iisipan sa maaring ibunga nito sa susunod na henerasyon.

Inihahandog ko ang pananaliksok na ito sa mga kapwa estudyante at lalong lalo na sa mga kabataang nasa mababang antas ng lipunan. Mga kabataang ndadala sa alon ng mga masasamang gawi ng buhay.

Kabataang madaling maimpluwensiyahan ng mga bagay bagay na naririnig ng hindi inaalam kung ito ay tama o mali. Mga kabataang nararapat bigyang pansin upang masupil ang baluktot na paggamit ng salitang ito.

Ito ay para sa kabataang nasa lipunan na lugmok na sa masamang gawi sa gayon ay mabigyan sila ng aral na maging mapang-unawa at nang maiwaksi ang mga salitang panlansangan.

Ang pananaliksik na ito ay para sa lahat ng kabataan sa henerasyon ngayon at maging sa mga taong naninirahan sa iba’t ibang antas ng lipunan. Ayon sa aming ginawang pananaliksik, ang gawaing ito ay nararapat mabasa at mapagukulan ng pansin ng mga mag-aaral na malimit na gumagamit ng salitang panlansangan.

Hindi maiiwasan na ang mga mag-aaral ay susunod kung ano ang uso. Kung kayat isinagawa naming ang pananaliksik na ito upang maibahagi ang natatanging kaalaman upang ang mga kabataang ito ay makapag-isip kung kanila ba ay ipagpapatuloy ang gawaing mali.

Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang para sa kanila kundi ay para sa amin ding mananaliksik na lubos na naunawaan ang ugat at ibubunga ng mga gawaing ito. Kailangan lamang ipabatid ang mensaheng ito upang kanilang mapagtantong may panahon pa upang mgbago.

Kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa mga taong tumulong at nagbigay ng kanilang panahon, oras at kaalaman upang maging maayos at epektibo ang aming pananaliksik.

Sa dalawampu’t limang kabataang naninirahan sa mababang antas ng lipunan ng Alabang, Muntinlupa City na silang tumugon sa aming panayam at palaisipan. Kung wala ang kanilang kooperasyon at kahandaang sagutin ang aming katanungan ay maaring hindi mabuo ang pananaliksik na ito. Maraming salamat po sa inyong hindi matwarang kabaitan sa pagtugon sa aming mga katanungan.

Kay Bb. Leah M. Ballesteros na siyang gumabay at nagpalawig n gaming pananaliksik, maraming salamat po. Kung hindi sa inyo ay isang walang kalidad na pananaliksik an gaming magagawa. Sa inyo, lubos po ang aming pasasalamat.

Higit sa lahat ay maraming maraming salamat sa Poong Maykapal na pumatnubay sa bawat hakbang na aming isinagawa, mula sa paglagananp ng mga datos hanggang sa ito ay matapos. Sa iyong gabay, lubos po ang aming pasasalamat. Muli ay nais naming iparating ang taos pusong pasasalamat sa mga taong tumulong at gurong nagbigay sa amin ng lakas ng loob at sapat na kaalaman upang maisagawa ito. Ang pasasalamat na ito ay ibinabalik naming sa inyo.
K.B
A.L.E
C.P.L
Panimula

Ang balbal o islang ay ang pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Tinatawag noise itong salitang kanto o salitang panlansangan. Ito ang mga salitang nabuo o nalikha sa inpormal na paraan. Ito rin ang mga salitang nabuo sa mga pinagsama-sama o pinagdugtong na salita na maaring maging mahaba o maikli lamang.

Erpat at ermat salitang malimit nating marinig sa tsismisan, sa tahanan at maging sa mga kabataan. Salitang panlansangan na usung uso ngayon sa mga kabataan, kasama-sama ito sa araw-arawna pamumuhay&#9472 sa hapagkainan, sa kuwentuhan at maging sa pakikipagtalo sa lansangan. Salitang panlansangan na kaaya-aya ang tunog sa mga kabataang naninirahan sa mababang antas ng lipunan at makabasag tenga naman sa hanay ng mayayaman.

Salitang syota, utol at tropapitz na kaysarap daw pakinggan sa tenga kung kayat pagmulat pa lamang ng mga mata ay ang salitang ito ang agad na namumutawi sa mga labi. Naaliw nga ang mga kabataang ito sa salitang panlansangan ng hindi nalalaman ang epekto nito sa kanilang pag-aaral at pamumuhay. Kapag madalas mong ginagamit ang mga salitang ito, asahan mong maging sa iyong pag-aaral ay nakasabit ito sa iyong likuran parang bag.

Ang antas ng lipunan na lalong nanghihikayat sa mga kabataan na makasanayang bigkasinng madalas ang mga salitang ito. Kalunus-lunos ang magiging bunga nito kung hindi natin pagbibigyan ng sapat na lunas o solusyon ang suliraning ito.

Isa sa mga layunin ng pananaliksik na ito ay mkapagbigay kaalaman. Ang mga kabataan kung hindi gagabayan ay tumatahak ng maling landas. Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang ang kaalaman na nalalaman ay maibahagi sa mga kabataang may kahirapang ipagkumpara ang salitang panglansangan at salitang angkop sa pag-aaral.

Panglawa, ang pananaliksik na ito ay para mapalawak ang bawat pag-iisip ng mga kabataan. Sa panahon ngayon ay kumikitid na ang mga isipan ng mga kabataan. Ang pananaliksik na ito ay mapapalawig ang isipan nila upang mas lalong maintindihan ang nais iparating ng pananaliksik na ito.

Pangatlo, ang layunin nito ay maipabatid sa mga kabataan na nasa mababang antas ng lipunan ang epekto at bunga ng malimit na paggamit ng salitang panglansangan. Iisa-isahin ang suliraning kinakaharapsa pagkasanay na gamitin ang mga salitang ito. Ipapaintindi sa mga kabataan na walang magandang maidudulot ang pagyakap nila sa mga salitang nakakaapekto ng malaki sa kanilang pamumuhay at lalong lalo na sa kanilang pag-aaral.

Materyales at Metodo

Maisasagawa lamang ang pananaliksik na ito kung hindi nagbigay ng panahon ang mga kabataan sa amin na mahingan ng impormasyon. Gumawa kami ng sampu hanggang labing limang katanungan kung saan ang mga tanong ay umiikot lamang sa mga suliraning kinakaharap nila sa madalas na pagsambit ng salitang panlansangan. Maari nilang sagutin sa loob ng limang minuto sapagkat ang mga tanong ay sasagutin lamang ng oo, hindi at depende. Naniniwala kami na sa istratehiyang ito ay matutukoy naming ang mga suliraning kinakaharap ng mga kabataan sa paggamit ng salitang panlansangan. Sa ganitong paraan ay malaya silang maibahagi sa amin ang kanilang mga iniisip at maging mga hinaing.

Nangalap rin kamin ng mga datos sa piling guro na nagtuturo sa pampublikong paaralan upang mahingan ng reaksyon sa lumalalang problema ng mga mag-aaral sa henerasyon na ito. Ang ganitong paraan ay isinagawa upang maging bukas ang pag-iisip ng nakararami na maraming suliranin ang kinakaharap ng mga kabataan ngayon.

Isa na rin sa materyales ay ang pagkuha namin ng ilang datos sa pamamagitan ng &#8220Internet&#8221. Narito ang iba’t ibang komento at kritiko ng mga tao hingil sa aming paksa. Hindi nagkulang ang aming ginagamit na materyales at istratehiya upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito.

kilalanin ang suliranin

Ang pangunahing suliranin ang kinakaharap ng mga mag-aaral ay ang pagkasanay nitong gamitin ang salitang panlansangan na napupulot nila sa lipunang kinalakihan. Ang mga salitang ito ay ginagamit rin nila sa pag-aaral na nagbubunga ng di-wastong paggamit ng salita. Halimbawa na lamang na lamang ang pagsulat ng isang komposisyon, ang mga mag-aaral na malimit ginagamit nitong salita ay siguradong ang kalalabasan ng isang komposisyon ay may mga salitang tulad ng erpat, ermat, utol at iba pa. pinanghahalili nila ang mga ganitong salita kaysa sa tamang paggamit ng ina at ama na salita.

Isa pang suliranin ay ang paggamit ng salitang ito sa pakikipagtalastasan at pakikikapwa tao. Kung ang mag-aaral ay gumagamit mg salitang panlansanganay makikipag-usap sa isang mataas na opisyal ng paaralan ay siguradong ay hindi sila magkakaintindihan sapagkat ang mga salitang ginamit ay kapwa di- pamilyar sa bawat isa.

Nariyan rin ang madalasang pagtatalo sa iba’t ibang baranggay. Ang mga salitang panlansangan ay ginagamit nila sa pakikipag-away at maging sa pakikipagasaran sa kapwa kamag-aral. Halimbawa na lamang ang linyang ito, &#8220Hay naku totoy nageskapo ka na naman sa haybol niyo ng hindi pa naggogoli mukha ka tuloy tsimay, gobas ka talaga&#8221 ang linyang ito kapag narinig ay tataas ang dugo at magkakaroon ng salpukan sa pagitan ng nang-aasar at inasar. Nagpapatunay lamang ang halimbawang ito na maaring sa salitang panlansangan ay makakagawa ka ng mga salitang magdudulot ng di kaaya-ayang reaksyon sa kapwa mo na matutuloy sa maduguang pakikipagtalo. Ang mga salitang malimit marinig sa mag-aarala gasmati, goli, tsekot, buwaya, tsimay, praning, ka-kosa, sikyo, gobas, shode lulu at scout royale.

Sa mabilis na pagyabong ng teknolohiya ay ganoon noise kabilis ang pagyabong ng iba’t ibang katawagan sa mga pinagbabawal na gamut. Ang chongkie, 5 fingers, weeds, shabu-shabu ay ilang katawagan pa lamang sa marijuana at shabu. Ang mga salitang ito ang ginagamit sa pag-aangkat ng mga pinagbabawal na gamot.

Ang paulit-ulit na suliranin ng mga mag-aaral na ito at lagging kumukuliglig sa kanilang mga tenga ay ang palaging pagpuna at pagsita ng mga guro sa mga salitang namumutawi sa kanilang mga labi. Maging ang mga gurong ito ay nakakaranas noise ng mga suliranin kung paano lalapatan ng solusyon ang ganitong suliranin ng kanyang mga estudyante.

Mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral
sa paggamit ng salitang panlansangan
ng dalawampu’t limang kabataang
naninirahan sa mababang antas
ng lipunan 2008 2009

Balangkas na di- nakapag-iisa
&#8220paggamit ng salitang panlansangan ng dalawampu’t limang kabataang naninirahan sa mababang antas ng lipunan 2008-2009&#8221
v May mga taong hindi nakaka-intindi ng salitang ginagamit.
v Maling pagsulat ng isang komposisyon
v Malabong pakikipagkomunikasyon.
v Nagiging sanhi ng madalasang pag-aaway.
v Nakakagawa ng masama sa kapwa.
v Ginagamit ang salitang panlansangan sa pag-angkat ng pinagbabawal ng gamot.
v Palaging napupuna ng guro sa kanilang pamamaraan ng pagsasalita.
v
Balangkas na nakapag-iisa
&#8220mga sulurinan kinakaharap ng mag-aaral&#8221

v Pinanghahalili sa mga wastong salita
v Kahirapan sa pakikipagtalastasan
v Impluwensiya ng maling lipunan.
v Pagiging tamad sa klase.
v Nadadala ng anong sinasbi ng kaibigan.

Pabilog na Grap


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads