Home » Thesis » Pamamaraan ng pananaliksik sa thesis writing

Pamamaraan ng pananaliksik sa thesis writing

Pamamaraan ng pananaliksik sa thesis writing na marami

I. Panimulang Pahayag

Mas mahilig magbasa ng mga librong nakalimbag sa Ingles kaysa sa Filipino ang mga Estudyante ng ILAM.

II.Mga suliraning gustong sagutin ng pananaliksik na ito

Isa sa mga suliranin na nais sagutin ng pananaliksik na ito ay kung bakit ang mga estudyante ng 1LAM ay mas nahuhumaling magbasa ng mga librong nakasulat sa Ingles kaysa sa mga librong nakalimbag sa Filipino. Ang isa pang suliranin ay kung bakit mas nakikilala ng mga estudyante ng 1LAM ang mga babasahing nakasulat sa Ingles. At kung bakit nagkakaroon ng oras magbasa ang mga estudyante ng mga librong nakasulat sa Ingles kaysa sa Filipino.

III. Artikulo na may kinalaman sa pananaliksik

Ang mga mananaliksik ay nakabasa ng isang artikulo mula sa Internet. Ito ay tungkol sa pangit na tingin ng ibang tao sa mga Tagalog romance pocketbooks. Ito ay isang halimbawa ng diskriminasyon sa mga librong nakalimbag sa Tagalog. Ang mga importanteng bahagi nito na makakatulong sa pananaliksik na ito ay nilikom ng mga mananaliksik. At Ito ay ang mga sumusunod.

Ito ang karaniwang persepsyon sa Tagalog romance pocketbooks. Ilan-ilan na rin ang nagsasabi, partikular na sa akademya, na nakakapurol ng kasanayan sa pagbasa at panlasa sa mas mataas na sining ang pagkahumaling rito.Gayon man, bakas pa rin sa mga mukha ng mga mambabasa ang kilig at kasiyahan sa pagbabasa ng mga nobelang tila pabalat at pangalan lamang ng mga karakter ang nagbabago. Hindi rin maikakaila na sa kabila ng pagdaan ng panahon at paglabas ng mga alternatibong libangan, nananatiling malakas ang industriyang ito.

PANG ALIW LAMANG

Hindi rin mababang klase ang lahat ng awtor ng Tagalog romance na nagsusulat lamang upang kumita. May ilan na rin sa mga sumubok magsulat nito ang nakahanap ng kasiyahan rito.

Pamamaraan ng pananaliksik sa thesis writing Hindi na hihingin ang opinyon


Isa rito si Michelle Rinosa, dating mag-aaral ng advertising sa UST College of proper Design and arts, na sumulat ng dalawang libro para sa AQL Publishing, tagalimbag ng Twin Hearts Romance.
Dating freelance book cover designer sa AQL, napasok ni Rinosa ang pagsusulat ng Tagalog romance dahil sa pagbabasa niya ng mga complimentary copies ng nagagawan niya ng disenyo.
Tinapos niya sa loob ng isang linggo ang una niyang nobela samantalang inabot lamang ng tatlong araw ang pangalawa.Masaya ang pakiramdam kapag nakakatapos ka ng ganitong uri ng panitikan lalo na’t kinaaaliwan ito ng mga mambabasa kahit na hindi ito pam-Palanca, aniya.Ayon sa Bookware, bagaman hinulma ang kanilang mga libro para sa masa, isinasaisip noise nila ang intelektuwal na kapakanan ng kanilang mga mambabasa kahit sa mababaw na antas lamang. Aniya, kung hindi man kayang sahugan ng Tagalog romance ng bagong sangkap ang panitikang Filipino, nakapagtuturo naman ito ng mga praktikal na bagay sa pang araw-araw na pamumuhay gaya ng fundamental social skills pati na rin ang wastong paggamit ng Ingles.Idiniin noise ni Diomamapo na bago maimulat ang masa sa mas mataas na panitikan, kailangan mabuhay muna ang interes nila sa pagbabasa.
Gaya sa ibang nasyon, mahalaga ang pagbabasa. Dahil kung nais nating pataasin ang panlasa ng mga Pilipino, kailangan muna natin silang turuan. Likas na mababaw ang masa. Nandoon kasi ang buhay, nandun ang saya, aniya.

MATAAS NA PANITIKAN

Sa paningin ng nakararami, nakasasagabal ang uri ng panitikang ito sa pag-usad ng panulatang Filipino sapagkat nakukulong ang mga mambabasa, sa paulit-ulit na takbo ng istorya at magaspang na istilo ng pagkukuwento sa halip na mabuksan sila sa mga ideya at pilosopiya ng mainstream literature o panitikan ng mga nakapag-aral.

Ang pangingilang na ito ng akademya at ng mga edukado, ayon kay Eros Atalia, mananaliksik ng UST Center for Creative Writing and Studies, ang sanhi ng kakulangan ng imersyon at pagtanggap sa literaturang ito.
Hindi siya nababasa sa classroom kaya nababansagan siyang hindi maganda, aniya.
Bilang dating manunulat ng Tagalog romance, isinaad niya na naging bunga ng simpatya ng manunulat sa karaniwang sentimiyento ng masa ang mga akdang ito. Aniya, nagmula naman sa kanonikal na pamantayan ng panitikan ang dominasyon ng akademya sa pagdikta ng mga dapat babasahin.
Ano ba ang mataas na panitikan? Sinasabing mataas ang panitikan dahil mataas ang teorya at pamimilosopo. Samakatwid, hinahanap mo ang standard mo, ang cognition at mundo mo, ani Atalia.

Dahil mababaw lamang daw ang napag-aralan ng masa, mababaw rin ang pamantayan at sakop ng kanilang imahinasyon, ani Atalia. Dahil dito, iminungkahi niya sa mg mag-aaral, partikular na sa mga kumukuha ng kursong panitikan at peryodismo, na magbasa kahit paano ng ganitong uri ng panitikan. Aniya, isa itong paraan upang makapasok sila sa sikolohika ng karaniwang tao. Bakit hindi natin unawain kung bakit nila ito binabasa? Ano yong nakikita nila na hindi mo nakikita? Malamang ito ang sasagot para mapaunland pa natin ang kultura ng pagbabasa, aniya.

Layunin ng pananaliksik na ito na makilala at mapaunlad ang industriya na mga Aklat na Filipino. Makakatulong noise ito sa mga manunulat sapagkat malalaman nila kung ano ba ang dapat nilang baguhin upang mas lalo pang gumanda ang kanilang mga likha at tangkilikin ito ng mga estudyante.

Layunin ng pananaliksik na ito na makatulong sa pagtuturo ng pagmamahal at pagtangkilik ng mga estudyante ng ILAM sa mga likha ng kapwa nilang Pilipino. Layunin noise ng pananaliksik na ito na matulungan ang mga magaaral na makita ang kagandahan ng mga librong Filipino. Nais noise ng pananaliksik na ito na mahikayat ang mga estudyante ng 1LAM na sumulat sila ng mga kuwento o libro na nakalimbag sa Filipino.

V. Mga Makikinabang sa Pananaliksik na ito

Abg mga makikinabang sa pananaliksik na ito ay ang mga Estudyante ng 1LAM at ang mga manunulat ng mga librong Filipino. Ang pananaliksik na ito ay magbibigay rin ng daan upang mapagyaman at mapangalagaan ang Industriya ng mga librong Filipino.

Mire. Konseptual na Balangkas

*I-click ang “Mouse” sa larawan upang ito ay mabasa ng mas mabuti.

Ang konsepto ng pananaliksik na ito ay maguumpisa sa mga estudyante ng ILAM-Kolehiyo ng Komersiyo. Gamit ang metodolohiya na interview at serbey ay aalamin ng mga mananaliksik kung mas mahilig ba magbasa ng mga babasahing nakasulat sa Ingles o Filipino. At ibibgay ang mga dahilan kung bakit ito ang binabasa ng mga magaaral. Ilalahad noise ng pananaliksik na ito kung paano nila nakikilala ang mga babasahing ito.

Kakalap ng mga datos na makakapag patunay kung tama o mali ang hypothesis sa pamamagitan ng paghingi ng mga opinion sa mga estudyante ng 1LAM-Kolehiyo ng Komersiyo Unibersidad ng Santo Tomas. Makakatulong ang pag-iinterbyu at serbey dito. Ang pagiinterbyu ay magiging pasulat upang ang lahat ng datos na mangagaling sa mga Estdyante ng 1LAM ay makakasama sa pananaliksik na ito upang mapatunayan na walang kinikilingan ang pananaliksik na ito.

VIII. Saklaw at Delimitasyon

Ang pokus ng pananaliksik na ito ay ang mga akdang nakasulat sa wikang Filipino. Ang sakop ng pananaliksik na ito ay ang hilig ng mga estudyante ng ILAM sa pagbasa ng mga librong nakalimbag sa Ingles o Filipino lamang. Hindi na isasama pa ang ibang babasahing nakasulat sa ibang wika katulad ng Espanyol. Ang mga sagot sa serbey at interview ay mangagaling lamang sa mga estudyante ng ILAM. Hindi na hihingin ang opinyon ng mga ibang estudyante sa kolehiyo ng komersyo- Unibersidad ng Santo Tomas.

Daloy ng Pag-aaral

Sa Unang bahagi ng pananaliksik na ito matatagpuan ang mga unang pag-aaral sa paksa o ibang mga lahatlain na may kinalaman sa pananaliksik. Makikita rin dito ang mga metodolohiya na gagamitin upang mapatunayan ang hypothesis. Makikita rin dito ang mga layunin ng mga mananaliksik kung bakit ito ang napili nilang paksa at kung sino ang mga makikinabang sa pananaliksik na ito.

Sa Pangalawang bahagi matatagpuan ang introduksyon sa paksa at ang mga resulta ng mga serbey na ginawa ng mga mananaliksik.

Sa huling bahagi naman makikita ang ginawang pagsusuri ng mga mananaliksik sa mga datos na kanilang nalipon, makikita rin dito ang kongklusyon na nagsasabi na napatunayan ng mga mananaliksik ang kanilang unang pahayag na mas mahilig magbasa ng mga librong nakalimbag sa Ingles kaysa sa mga librong nakasulat sa Filipino ang mga estudyante ng ILAM. Sa bahaging ito rin nagbigay ng mga rekomendasyon at mungkahi ang mga mananaliksik.

IX. Katawan ng Pananaliksik

Introduksyon sa paksang napili

Ang pagbasa ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas ng pasalita. Ito rin ay pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nasusulat na simbolo. Paraan noise ito ng pagkilala, pagpapakahulugan at pag-tataya ng mga simbolong nakalimbag. Ang sistematiko at obhetibong pananaliksik na ito ay tungkol sa mga salik kung bakit mas nahuhumaling magbasa ng mga librong nakasulat sa Ingles kaysa sa Filipino ang mga estudyante ng 1LAM. Ito ang magpapatunay kung totoo o hindi ang hypothesis ng mga mananaliksik. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng mga metodolohiya kagaya ng serbey at pakikipanayam. Ang mga tanong na ginamit ay sinuri mabuti upang ang lahat ng impormasyon na makukuha ay makakatulong upang mapatunayan kung tunay o hindi ang hypothesis.

X. Paglalahad ng mga datos na nalipon

*i-click ang mouse sa larawan upang ito ay mabasa ng mas mabuti.

base rin sa ginawang interbyu ng mga mananaliksik may ilang estudyante na pumupunta talaga sa mga book shop upang bumili ng kanilang sariling libro at ito ay ginagawa nilang collection products. May mga estudyante rin na nanghihiram nalang ng mga libro sa kanilang mga kaklase o kapamilya sapagkat kadalasan ay mahal ang mga ito at sa panahon ngayon ay gusto nilang maging praktikal.

B.RESULTA NG MGA SERBEY

* ito ang mga salik o instrumento kung paano nakikilala ng mga mag-aaral ang mga babasahing kanilang binabasa. maari nila itong malaman o makita sa kanilang mga kaibigan, Medya (telebisyon o radyo) at pamilya.

XI. Mga Pahayag Mula sa mga Mananaliksik

Kritikal na Pagsusuri

Ayon sa aming nakalap na datos mula sa mga estudyante ng ILAM, mas higit na marami ang nagbabasa ng mga babasahing nakalimbag sa Ingles kaysa Filipino. Marami silang ibat-ibang opinyon para dito. Nakakabiglang malaman na mas maraming estudyante ng ILAM ang mas naiintindihan ang babasahing Ingles kaysa sa Filipino. Ayon sa kanila mas Interesting ang mga akda na nakalimbag sa Ingles. May mga naagsabi na &#8220 Boring&#8221 ang tagalog at paulit-ulit ang mga storya nito. May mga nabubulol naman sa mga salita sa filipino at nahihirapan silang bigkasin ang mga ito. May Estudyante rin na nagsabi na mas malinaw ang terminolohiyo sa Ingles kapag Siyensa na ang pinaguusapan. Napupukaw ang Interes nila sa babasahing Ingles sapagkat mas may Thrill ang mga ito. At may ilang estudyante na mabagal magbasa kapag tagalog na ang babasahin. Sa kabilang dako naman, may ilang estudyante rin na mas mahilig magbasa ng mga babasahing nakalimbag sa filipino sapagkat ito ang kanilang sarling wika. Para sa kanila hindi lahat ng Pilipino ay nakakaintindi ng wikang Ingles. Mas madali nilang maintindihan ang mga babasahing nakasulat sa Filipino sapagkat ito ang kanilang pambansang wika, ang wikang kanilang nakasanayang gamitin.

Napatunayan ng mga mananaliksik na ang kanilang hypothesis ay tama. Mas mahilig magbasa ng mga babasahing nakalimbag sa Ingles kaysa sa mga librong nakalimbag sa Filipino ang mga estudyante ng ILAM-Kolehiyo ng Komersiyo. Nakakalungkot malaman na mas naiintindihan nila ang mga akda kapag ito ay nakasulat sa Ingles kaysa sa sarli nilang wika na Filipino. Mas napupukaw ang kanilang Interes sa babasahing nakasulat sa Ingles sapagkat para sa kanila ay mas kakaiba ang mga storya na gawa ng banyaga. At paulit-ulit lamang ang mga storya na nakasulat sa tagalog. Ngunit may ilang estudyante rin naman na mas naiintindihan nila ang babasahing nakalimbag saaa Filipino sapagkat ito na ang nakasanayan nila na gamitin. Ang Resulta ng aming ginawang serbey ay nagpapatunay na 31 na estuyante ang mas nakikilala nila ang babasahing ingles at 12 na estudyante lamang ang mas nakikilala ang mga babasahing tagalog. 22 na estudyante ang madalas nakikilala ang mga babasahing ito sa pamamagitan ng kanilang kaibigan o kaklase. 12 na estudyante naman dahil sa kanilang pamilya at 9 na estudyante sa pamamagitan ng medya. 34 na estudyante ay nagbabasa dahil sa pansarili nilang kagustuah at 9 na estudyante naman ang nagbababsa sapagkat ito ay needed lamag o may nagutos sa kanila.

Napatunayan na ng mga mananaliksik na mas mahilig magbasa ng mga babasahing Ingles kaysa sa Filipino ang mga estudyante ng ILAM. Para sa mga mananaliksik, dapat ang mga estudyante ay makadalo sa ibat-ibang seminar at book fair na puro librong tagalog ang makikita nila na marami rin namang magagandang likha ang kapwa nilang Pilipino. Dapat pagtuunan muna ng pansin ang pag Master ng wikang Filipino bago ang Ingles sapagkat pinakita ng pananaliksik na mas nahihirapan na ngayon ang ilang estudyante sa pagbabasa ng babasahing tagalog at sila ay nabubulol sa pagbibigkas ng mga ito. Dapat ipagpatuloy parin ni Mam Beverly Siy ang pagbibigay ng mga babasahing tagalog para sa ILAM na nagiging Weekly Task nila upang sa ganon ay mahasa ang mga estudyante ng ILAM sa pagbasa ng mga librong nakasulat sa Filipino. Mas nakakabuti rin na magkaroon ng Diksyonaryong Tagalog ang bawat magaaral upang sa ganon ay hindi sila mahihiripan sa pagiintindi sa mga salitang tagalog na bago sa kanyang pangdinig.

Ang mga mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa pagagabay sa kanila habang ginagawa ang pananaliksik na ito. Lubos noise ang kanilang pasasalamat sa kanilang mahal na guro na si Mam. Beverly Siy sa pagtuturo sa kanila ng mga salik sa pagawa ng isang pananaliksik. Gusto rin magpasalamat ng mga mananaliksik sa mga estudyante ng ILAM sa pagbibigay nila ng mga datos na lubos na nakatulong sa kanilang pananaliksik.

Ma.Diane P. Canlas

Carla Dela Cruz

I. Big Panimula
A. Panukalang Pahayag
Sa Ingles, hypothesis o thesis statement
• Ang mga pampanitikang organisasyon tulad ng LIRA ay nakatutulong sa pagpapasulong o pagpapausad ng panitikang Filipino.
B. Introduksiyon/Paglalahad ng Suliranin
Paksa
• Ang paksa ng pananaliksik na ito ay LIRA, isang organisasyon ng mga makatang nagsusulat sa wikang Filipino.
• Paglalahad ng Suliranin
• Ang LIRA at iba pang mga pampanitikang organisasyon ay di nabibigyan ng karampatang pagkilala bilang isa sa mga pangunahing tagapagpausad o tagapagsulong ng panitikan.
• Kaligiran ng paksa/suliranin
• Sa kasalukuyan, kakaunti ang sumasali sa mga pampanitikang organisasyon. Isa sa mga dahilan ay pagbaba ng interes ng mga Filipino sa larangan ng panitikan at sa pagiging manunulat.
• Personal o Panlipunang udyok sa pagpili ng paksa
• Marahil noise, ang nakikita ng marami ay ang kakaunting pansariling benepisyong maidudulot ng mga pampanitikang organisasyon at hindi napapansin ang halaga ng mga ito sa pagpapasulong ng panitikan.
C. Rebyu/Pag-aaral
• May tuwirang kinalaman sa paksa/problema
• Maaaring may kaugnayan lamang sa paksa/problema
• Puwang na iniwan ng mga naunang pag-aaral (ibang aspekto ng paksa, kakulangan ng datos, pagbabago ng kritikal na lapit)
D. Layunin
• Pangkalahatan
• Tiyak
• Katapat na bahagi sa daloy ng pag-aaral
• Maaaring ang Layunin ay makapag-ambag ng metodolohiya
• Maaaring ang layunin ay pagsisinop ng fundamental data lalo na para sa mga bagong paksa.
E. Halaga
• Nagsisinop ng datos
• Nagtatampok ng bagong paksa/usapin
• Nagtatampok ng bagong paraan ng pagsipat
• Nag-aambag sa iba’t ibang disiplinang kinasasangkutan ng paksa
• Paghamon sa dating kaisipan
F. Konseptuwal o Teoretikal na Balangkas
G. Metodolohiya
• Paano isasagawa ang pananaliksik
• Mga paraang gagamitin
H. Saklaw/Delimitasyon
I. Daloy ng Pag-aaral
II. Big Katawan
A. Small Panimula
• introduksiyon sa paksa (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit)
B. Small Katawan
• presentasyon ng lahat ng datos na nakuha
III. Big Pangwakas
A. Small Pangwakas
• kritikal na pagsusuri sa nakalap na datos

B. Kongklusyon
• Maikling pagpapaliwanag ng mga natuklasan, natutuhan, nalaman
• Maaaring umaayon o di sumasang-ayon sa thesis statement

C. Rekomendasyon
• Mga mungkahi sa mga taong tuwiran man o di tuwirang maaapektuhan ng pananaliksik


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads