Home » Proposal » Katholieke hogeschool kempen thesis proposal

Katholieke hogeschool kempen thesis proposal

Katholieke hogeschool kempen thesis proposal nieuwe genetische testen met betrekking

 • Behavior and performance of pigs in relation to environmental enrichment and its interaction with genetics
  Anneleen Bulens, 2016-06-08
 • Clinical assessment, genetic parameters and the role of elastin in chronic progressive lymphedema in the Belgian Draught Horse
  Kirsten De Keyser, 2014-06-24
 • Genetic and immunologic analysis of insect bite hypersensitivity in Belgian Warmblood Horses.
  Liesbet Peeters, 2013-01-31
 • Gene expression in early-weaned piglets in relation to susceptibility to enterotoxigenic Escherichia coli F4ab/ac.
  Martine Schroyen, 2012-05-21
 • Structural and functional characterisation of gene mutations involved in growth and muscle development in pigs
  Anneleen Stinckens, 2008-08-21
 • Genetische parameters bij vleesschapen
  Steven Janssens, 2004-08-03
 • Van jeuk tot genetica: Zomereczeem bij IJslanders en Shetlanders
  Hoskens H. (2016), Msc thesis Faculteit Bioingenieurswetenschappen KU Leuven
 • Pedigree-analyse van het Belgisch Warmbloedpaard en het effect van genetische structuur (inteelt, heterosis en recombinatie) op sportprestaties
  Verboven A. (2014), Msc thesis Faculteit Bioingenieurswetenschappen KU Leuven
 • Van der Steen S. (2014), Msc thesis Faculteit Bioingenieurswetenschappen KU Leuven
 • Parameters gerelateerd aan genetische gevoeligheid voor chronisch progressief lymfoedeem bij het Belgisch trekpaard.
  Focqué N. (2012), Msc thesis Faculteit Bioingenieurswetenschappen KU Leuven
 • Het ontrafelen van het werkingsmechanisme van een mutatie in het porciene Myostatine gen, een krachtige inhibitor va spiergroei bij zoogdieren Schroyen M.(2012), Msc thesis Fac. Bioingenieurswetenschappen, KU Leuven
 • Towards objective draught performance measurement in heavy horses Zhao Ying Cui (2012), Msc thesis Fac. Bioingenieurswetenschappen, KU Leuven
 • Geïntegreerde fokwaardeschatting bij varkens Vandenbroeck L. (2012), Msc thesis, Fac. Bio-IngenieursWetenschappen, KU Leuven
 • Integration of foreign breeding values for stallions into the Belgian genetic evaluation for jumping horses Vandeplas J. (2011), Msc thesis, Fac. Universitaires de Gembloux, Ulg
 • De invloed van internationale prestaties op de fokwaardeschatting bij sportpaarden Aerts M. (2011). Msc thesis, Fac. Wetenschappen, KU Leuven (in dutch, pdf )
 • Schatten van genetische parameters van de bekkendimensies in het Belgisch Witblauwe ras Francois L. (2011), Msc thesis, Fac. Bio-IngenieursWetenschappen, KU Leuven
 • The genetic basis of the sensitivity for insect bite hypersensitivity in horses: a candidate gene approach Coussé A. (2011), Msc thesis, Fac. Bio-IngenieursWetenschappen, KU Leuven
 • Mapping, canopy matching and similarity functions for record linkage in breed registry databases Van Geystelen A. (2011), Msc thesis, Fac. Bio-IngenieursWetenschappen, KU Leuven
 • Kwantitatief onderzoek van zomereczeem bij BWP-paarden in Vlaanderen Verlinden T. (2010), Msc thesis, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel (in dutch, pdf )
 • Karakterisatie van kandidaatgenen voor de gevoeligheid voor zomereczeem bij paarden Somville A. (2010), Msc thesis, Fac. Bio-engineering KU Leuven
 • Genetische correlatie van spring- en dressuurprestaties bij Belgische sportpaarden, Msc thesis Brebels M. (2010), Fac. Bio-engineering KU Leuven (in dutch, pdf )
 • Invloeden van opfokstrategie in de kraamstal, biggenbatterij en vleesvarkensstal op kengetallen van de biggen en op de fokwaardeschatting van hun Piétrainvader, Msc thesis Van Royen K. (2010), Associatie Hogeschool Gent
 • Estimating genetic diversity from pedigree analysis of Dutch and Belgian population of draught horses. Garcia I. (2009).
 • Immunologische diagnose van zomereczeem bij het Warmbloedpaard. Optimalisatie van een histamine release test op basis van in ethanol gevangen en bewaarde lokale Culicoïdes muggen. Marynissen S. (2009-2010). Literatuurstudie & Onderzoek/scriptie, Faculteit Diergeneeskunde, UGent
 • Fokwaardeschatting voor de schofthoogte bij Belgische Warmbloedpaarden Van den Buys C. (2009), Unpublished thesis, Katholieke Hogeschool Kempen, Industriële en biowetenschappen Geel (Pdf-file)
 • Zomereczeem bij paarden. Prevalentie en invloedsfactoren bij Belgisch Warmbloedpaarden Caers M. (2008), Unpublished thesis, Katholieke Hogeschool Kempen, Industriële en biowetenschappen Geel. (in dutch, pdf )
 • Pedigree analyse van het Vlaams paard en het Belgisch trekpaard: Genetische diversiteit en inteeltberekening Nagels S. (2008), Unpublished thesis, Katholieke Hogeschool Kempen, Industriële en biowetenschappen Geel. (Pdf-file)
 • Pedigree-analyse van het Belgisch Warmbloedpaard: Populatiestructuur en genetische variabiliteit.
  Benaets A. (2005). Unpublished thesis, Katholieke Hogeschool Kempen, Industrieel Ingenieur en Biotechniek Geel. (Pdf-file)

Katholieke hogeschool kempen thesis proposal 2009-2010

Katholieke hogeschool kempen thesis proposal Janssens, 2004-08-03   
   
  Master

 • Onderzoek naar mutaties in elastine bij het Belgisch Trekpaard als mogelijke oorzaak van chronisch progressief lymfoedeem
  Spaas, K. (2014). Bachelor thesis, Provinciale Hogeschool Limburg
 • Een zoektocht naar mutaties in het filaggrinegen die leiden tot insect bite hypersensitivity bij paarden
  Vanbuel, H. (2014). Bachelor thesis, Provinciale Hogeschool Limburg
 • Het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe genetische testen met betrekking tot varkens
  Walters, L. (2014). Bachelor thesis. KHLeuven, Hanzehogeschool Groningen.
 • Sequence of the Elastin gene in Chronic Progressive Lymphoedema (CPL) affected Belgian Draught horses
  Vara-Pérez, M. (2013). Erasmus thesis.
 • Optimaliseren van een diagnostische test voor kleurbepaling bij varkens gebaseerd op gekende mutaties in het KIT-gen
  Dirix, M. (2013). Bachelor thesis, Provinciale Hogeschool Limburg
 • Sequentiebepaling van het Filaggrinegen met betrekking tot de gevoeligheid voor zomereczeem bij het Belgische Warmbloedpaard
  Vanhove, D. (2013). Bachelor thesis, Provinciale Hogeschool Limburg
 • Optimalisatie en implementatie van genetische testen bij huisdieren in een servicelab
  Tinel, S. (2012). Bachelor thesis, Katholieke Hogeschool Leuven
 • Sequentieanalyse van ‘transferrin receptor’ (TFRC), een kandidaatgen voor enterotoxigene E.coli (ETEC) met frimbriae F4ab,ac gevoeligheid bij biggen
  Vanhove, J. (2012). Bachelor thesis, Provinciale Hogeschool Limburg
 • Sequentieanalyse van een kandidaatgen voor ETEC-F4ab/ac gevoeligheid bij biggen
  Vanhee, C.A. (2011). Bachelor thesis, Provinciale Hogeschool Limburg
 • Function of elastin gene in chronic progressive lymphedema in Belgian Draft horses
  Sango Ally, M.H. (2011). IPMB thesis.
 • Gene expression in the small intestine in piglets related to enterotoxigenic E.coli-F4 susceptibility
  Sotillo-Rodriguez, F. (2011). Erasmus thesis.
 • Het ontwikkelen van een genetische test voor c-kit afhankelijke mastceltumoren bij de hond
  Vervloet K. (2010). Bachelor thesis.
 • Differential expression of the ST3GAL1 and B4GALT4 genes in pigs differing in susceptibility for enterotoxigenic diarrhoea
  Lipka, J. (2008). Erasmus thesis.
 • Toepassing van genomica bij landbouwhuisdieren: Expressie van IGF2 bij varkens en genetische identificatie bij paarden
  Silvestre, K. (2008). Bachelor thesis.

Katholieke Universiteit Leuven | Comments on this page: Steven Janssens
Production: Katrien Wijnrocx | Most recent update: 3 oktober 2016 | Disclaimer
URL: biw.kuleuven.be/GENLOG/LivGen/index-nl.aspx

Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads