Home » Thesis » Kahalagahan ng pananaliksik sa thesis writing

Kahalagahan ng pananaliksik sa thesis writing

Ang negosyo ay isang gawain na bunga ng pagtaya ng isa o higit pang mga mangangalakal ng kanilang pawis, pag-iisip at salapi upang kumita. Sa panahon ngayon hindi madali ang magtayo ng negosyo. Kailangan ng sapat na kaalaman at diskarte upang mapatakbo ang isang negosyo at mapaunlad ito. Mahalaga rin na ang ibebenta o iaalok na serbisyo ay naaayon sa panahon ng pagtitinda nito. Bilang mga estudyante ng komersyo, nararapat naming malaman kung kalian magandang magnegosyo at kalian hindi. Isang magandang pagkakataon para sa mga nais magnegosyo ang panahon ng pangangampanya. Ang eleksyon ay ang panahon kung saan ang mga mamamayan ng isang bansa ay pipili o maghahalal ng mamumuno ditto. Kung kaya naman sa tuwing darating ang panahon ng eleksyon ay talaga namang gumagastos nang husto ang mga kandidato upang mangampanya. Gagawin ng isang kandidato ang lahat upang makuha ang boto ng mga mamamayan. Sa katunayan, ang paggastos nang malaki ng mga kandidato ay nagbibigay ng malaking oportunidad sa mga negosyante upang kumita nang malaki. Aalamin rin ng mga mananaliksik kung ano ang mga oportunidad na maaaring pasukin ng mga negosyante sa panahon ng pangangampanya at kung ano ang mga negosyong patok sa mga ganitong panahon.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Marami ang nakikinabang sa panahon ng eleksyon. Iba’t ibang negosyo ang mayroon sa panahong ito. Subalit ang kahalagahan ng pananaliksik na ito ay hindi lamang tutukoy sa paghahanap ng pagkakakitaan sapagkat para sa mga mananaliksik, ang eleksyon ay hindi lamang komersyo sa mga negosyante kung hindi ay isang hakbang para sa makabuluhang pagbabago ng bayan. Ilang eleksyon na ang nagdaan at maraming mga negosyo na ang nagbukas at mayroon ding nagsara.

Pana-panahon ang negosyo at ang eleksyon ay isang seryosong usapin. Bilang mananaliksik ay nais na buklatin ang pag-aaral sa pagpapabuti ng komersyo sa bayan at hindi paglimot sa tungkuling makabayan.

Bilang mga estudyante ng komersyo sa kolehiyo, hinanda na rin ng mga mananaliksik ang kanilang mga sarili para sa pagsasakatuparan ng kanilang karapatang bumoto. Sandaling panahon na lamang ay maaari na ring mamili ng nais na maupo sa posisyon, na siya namang inaasahang gagabay tungo sa makahulugang pagbabago sa bayan. Sa mga kadahilanang ito kaya napiling gawing paksa ng pag-aaral o pananaliksik ang eleksyon 2010. Pagtutuunang-pansin ng pananaliksik na ito ang napapanahong isyu tungkol sa eleksyon at ang aspekto nito na mayroong kinalaman sa komersyo. Ang paksang tatalakayin ay tungkol sa panaahon ng pangangampanya at pagsisilbi nito bilang komersyo para sa may mga kapital o mga negosyante.

Ang pangkalahatang layunin ay ang mapatunayan na ang &”campaign period&” sa Pilipinas ay isang magandang pagkakataon para sa mga gustong magnegosyo. Sa ibang salita, ang panahon ng eleksyon ay maaaring magbigay ng pagkakakitaan sa mga negosyante.

Ang mga tiyak na layyunin naman ay ang mga sumusunod:

·Maibahagi ang kaalaman ukol sa iba’t ibang uri ng negosyo na maaaring pagkakitaan sa panahon ng eleksyon.

·Magmungkahi ng mga produktong papatok sa mga tao tuwing panahon ng eleksyon.

·Maipaalam ang iba’t ibang impormasyon na makatutulong sa mga negosyante upang mapalago o kumita ang kanilang mga negosyo.

Kahalagahan ng pananaliksik sa thesis writing minsan, ang sobrang pagpapaskil

Nailahad na ang mga kayunin ng pag-aaral na isasagawa ng bawat kasapi ng grupo. Hinahangad ng mga mananaliksik na makamit ang mga ito, magkaroon ng kahalagahan at makatulong sa bawat isa na makaaalam at makababasa ng nilalaman ng pananaliksik.

REBYU NG PAG-AARAL AT LITERATURA

Binanggit ni Dino Balabo sa kanyang kolum sa pahayagang &”Punto!&” (Enero 19, 2010) ang sigla ng negosyo ng tarpaulin sa panahon ng halalan. Isinaad niya dito ang mga stratehiya, bentahe at disbentahe ng pagkakaroon ng ganitong negosyo. Mayroon ring &”thread&” sa boardreader.com (Hunyo 2009) na tumatalakay sa mga negosyong patok ngayong darating na eleksyon.

Ang libro naman ni Marvin P. Bionat na pinamagatang &”How to Win (or Lose) in Philippine Elections&” (1998) ay naglalaman ng isang kabanata na tumutukoy sa kahalagahan ng &”media exposure&” para sa mga tumatakbo sa kahit anong posisyon sa administrasyon.

Isa pang libro na pinamagatang &”Spin and Sell: How Political Ads Shaped the 2004 Elections&” ni Glenda M. Gloria ang naghayag ng mga importansya ng political ads para sa mga nangangampanya. Isinaad dito kung paanong ang mga naunang panahon ng halalan at ang buhay na talastasan ay nagbago at nagsimulang lumaganap ang telebisyon bilang panghugis ng pang-unawa ng tao at pangimpluwensiya sa pagpili sa mga kandidato.

Ang website ng Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP), kbp.org.ph (2010), ay mayroong isang ulat (Enero 11, 2010) na nagtatalaga ng mga gabay sa tuntunin sa mga political ads sa mga istasyon ng radyo at telebisyon. Nakasaad rin dito ang ilang mga resolusyon at pagpapaalala sa Fair Election Act. Ang aklat naman na inilimbag ng Institute of Philippine Culture ng Ateneo De Manila University na pinamagatang &”The Vote of the Poor: Modernity and Tradition in People’s Views of Leadership and Elections&” ay naghayag ng mga konsiderasyon ng tao sa pagkilala at pamimili ng kanilang iboboto sa eleksyon. Isinaad dito na para sa mga urban participants, kasama na ang kabataan, kinakailangan nila ang mapagkakatiwalaang impormasyon para sa pagpili ng kanilang iboboto. Dumedepende sila sa media sa pagbibigay nito ng mga mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa mga kandidato. Umaasa rin sila sa media sa pagpapakita nito ng mga larawan ng mga kandidato na daan upang makilala nila ang mga ito. Nakasaad din sa aklat na ito na ang pagpili ng mga rural participants ay base sa impluwensiya ng kanilang pamilya at simbahan.

Inihayag naman sa website ng ABS-CBN news, abs-cbnnews.com (Pebrero 08, 2010), ang perwisyong dulot ng labis na mga kartelon ng pangangampanya sa mga kalye. Inilahad dito ang mga problemang dinudulot ng labis na pagpapaskil ng mga kartelon at kung anu-ano ang mga palagay ng mga taong nakakakita rito. Binigyang-diin sa pahayag na ito na kung minsan, ang sobrang pagpapaskil ay hindi na nagiging epektibong pamamaraan ng pangangampanya at pagnenegosyo.

Ang pananaliksik na ito ay nakalaan sa mga negosyante lalong lalo na sa mga magsisimula pa lamang at nakalaan rin ito sa mga estudyante ng komersyo na nagnanais na madagdagan ang kanilang kaalaman sa pagnenegosyo. Makikinabang rin ang mga tatakbong opisyales na naghahanap ng magagandang paraan upang mapakalat ang kanilang pangalan.

Mahalaga ang pananaliksik na ito sapagkat makapaghahatid ito ng mga detalye, istratehiya at pamamaraan ng pagnenegosyo. Mahalaga ito sapagkat bukod sa malalaman at mapatutunayan na ang eleksyon ay isang magandang pagkakataon at magandang oportunidad upang mag-negosyo, ang pananaliksik na ito ay magsisilbi ring gabay sa mga baguhang negosyante kung ano ang mga angkop na negosyo sa panahon ng halalan. Mabibigyan sila ng mga ideya kung paano palaguin ang negosyo at kung paano sila makaka-engganyo ng kostomer.

Sa pagkuha ng mga datos sa pananaliksik na ito ay gagamit ang mga mananaliksik ng iba’t ibang pamamaraan. Isa na ang pag-iinterbyu ng mga may-ari ng mga negosyo at ang pagkalap at pagsasaliksik ng mga impormasyon sa mga libro, internet at sa ibang negosyante ng mga impormasyon sa iba’t ibang mga detalye sa pagnenegosyo sa panahon ng eleksyon.

Sasaklawin ng pananaliksik na ito ang mga impormasyong makapagdadagdag kaalamanan sa mga mambabasa ukol sa mga oportunidad na hatid ng eleksyon sa mga gustong magnegosyo at hindi kung paano makatutulong ang mga negosyong ito sa pagkapanalo ng kandidato. Iinterbyuhin ng mga mananaliksik ang mga negosyante sa loob ng Metro Manila lamang.

Ang pananaliksik na ito ay sasaklaw din sa mga dahilan kung bakit ang pagnenegosyo sa panahon ng eleksyon ng pangangampanya ay isang magandang pagkakataon para sa mga nais kumita at ang mga magiging epekto nito. Ito ay tatalakay sa mga taong nais magnegosyo at kung ano ang mga pagkakakitaan na patok sa panahong ito.

Ang unang bahagi ng pag-aaral ito ay ang mga nakalap na impormasyon mula sa iba’t ibang sanggunian tulad ng libro, internet at sa mga ininterbyu. Ang mga impormasyong ito ay tutulong upang masusing mapag-aralan ang napiling paksa. Ang mga ito rin ang susuporta at magpapatibay sa panukalang pahayag.

Ang sumunod na bahagi ay tatalakay sa nabuong konklusyon mula sa masusing pagsasaliksik. Ang huling bahagi naman ay ang suhestiyon o rekomendasyon upang mapagbuti at mapayabong pa ang pananaliksik na ito.

Barangay Trabaho Edad 1. Pagkakaroon ng ibat ibang programa para sa kapaligiran 5 4 3 2 1 2. Bantay LAWA Project Ang Pigura II ay nagpapakita ng mga listahan ng programa ng ating lungsod upang maisagawa ang pagpapatupad sa Environment Code. Development o Ekonomikong Pagunlad karaniwang tumutukoy sa pagangkop ng mga bagong teknolohiya. paglipat mula sa agrikultura sa industriyang ekonomiya. at pangkalahatang pagpapabuti sa pamumuhay pamantayan. Descriptive essay prompts middle school. The credit usage ratio is the portion of total available credit that youre using.

Thesis – wiktionary – Thesis in tagalog

Life is Short so have fun on it. Pagkakaroon ng caravan sa bawat barangay 3. In case you have amassed a substantial bank credit card balance. there are means to get out of debt.

All title above can be program using different programming language such as vb6. 2em;”> vb. Kaya sa halip na dumami

  • Mar 14, 2014 · THESIS (Pananaliksik) Tagalog 1. 1 Pag-aaral ng Implementasyon at Kahalagahan ng Environment Code sa Lungsod ng Santa Rosa Isang .
  • Jul 25, 2016 · This page was last modified on, at 21:37. Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.
  • A thesis or dissertation is a document submitted in support of candidature for an academic degree or professional qualification presenting the author’s research and .
  • A thesis (plural: ‘theses’) is a document written in support of an academic degree or professional qualification. It presents the author’s research and findings.
  • Nov 23, 2012 · Thesis namin last sem – BSIT1y2-3 sa FIL2A. SALAMAT PO SA LAHAT NG TUMANGKILIK NG THESIS NAMIN! And As what I said earlier, not all information from this .

2em;”>, lumiliit pa ang bilang nito dahilan
kung bakit maaring sa mga susunod na taon ay hindi na maging sapat ito para sa atin

Classification essay about cars – Urgent essay writing service

Tang soo do black belt essay
Thesis – wiktionary

Public health thesis proposal

Developing critical thinking in nursing education

Mar 14, 2014 · THESIS (Pananaliksik) Tagalog 1. 1 Pag-aaral ng Implementasyon at Kahalagahan ng Environment Code sa Lungsod ng Santa Rosa Isang.

Essay writing for middle school –

You can get essays written for you by qualified

Diabetes type 1 essay – side effect of diabetes

Citations – research paper tips from questia

American popular culture essays

Conclusion of poverty free essays – free essay


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads