Home » Thesis » Freya van den bossche thesis proposal

Freya van den bossche thesis proposal

Freya van den bossche thesis proposal in te gaan

Ingezonden door LVB op 2007-06-14 01:56

Nadat Freya Van living room Bossche in juni 2006 een strafklacht tegen ondergetekende had ingediend wegens laster, eerroof en inbreuk op de auteurswetgeving, begon de Leuvense onderzoeksrechter Kristof Van Impe een vooronderzoek. Dat ging bijzonder snel van start. In een paar maanden tijd werden een twaalftal ‘getuigen van Freya-kant’ en vier verantwoordelijken van Knack verhoord door de Leuvense politie.

In december 2006 werd uw dienaar officieel in verdenking gesteld wegens laster. Hijzelf en zijn raadsman, meester Luc Deleu, kregen toen inzage in het dossier, en mochten bijkomende onderzoeksdaden vragen. De kwalificatie van laster wordt door meester Deleu betwist, maar voor het geval de raadkamer ze zou behouden, vroeg hij de onderzoeksrechter om in ondergeschikte orde enkele andere getuigen te horen, om de hiaten in het academische curriculum van Freya Van living room Bossche uit te klaren, en om nader onderzoek in te stellen naar waar ze tijdens haar studies heeft verbleven.

De onderzoeksrechter weigerde op die vragen in te gaan. Dat was merkwaardig. Door de kwalificatie ‘laster’ verplicht hij de verdediging aan te tonen dat Freya Van living room Bossche haar licentiaatsverhandeling niet zelf heeft gemaakt, maar als de verdediging dan kroongetuigen aanbrengt die daarover uitsluitsel kunnen brengen, weigert hij ze te verhoren.

Het verplichtte meester Deleu om tegen deze afwijzing een tijdrovend beroep aan te tekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep in Brussel. Die gaf hem in april 2007 over de hele lijn gelijk, en gelastte de onderzoeksrechter om wel degelijk alle gevraagde bijkomende onderzoeksdaden te stellen.

Freya van den bossche thesis proposal onderzoeksdaden te stellen

Bij het ter perse gaan, verkiezingsdag 10 juni, is ons niet bekend hoe ver het daarmee staat.

Koen Meulenaere in Knack van 13 juni 2007

Reacties

#42458

Koen Godderis

donderdag, 14 juni, 2007 – 09:23

Van Rossem is anders heel duidelijk over die thesis: ze heeft deze zelf niet geschreven.

Meer nog, op dat moment zat ze af te kicken in Duitsland (van de cocane beweren sommigen) en leerde er haar eerste man kennen.

#42459

Peter Fleming

donderdag, 14 juni, 2007 – 09:28

ik was mij aan het afvragen of JP Van Rossem n van die kroongetuigen van de verdediging is 🙂

#42461

dendof

donderdag, 14 juni, 2007 – 09:32

Effe opmerken dat JP wel eens durft liegen als hij daar iets mee kan verdienen, en dat hij daar reeds verschillende malen voor veroordeeld is.

#42467

donderdag, 14 juni, 2007 – 10:39

Zou er een verband kunnen zijn tussen de aarzeling (en het uiteindelijke terugtreden) van Freya en de uitspraak van het hof van beroep ivm de bijkomende onderzoeksdaden?

#42474

donderdag, 14 juni, 2007 – 11:32

@ raf
Best mogelijk. De onzekerheid over wat er nu met het Ministerie van Justitie zal gebeuren zal zeker meespelen. Het blijft nu niet meer onder ons, tenzij er een ruilactie wordt voorgesteld. Je weet wel. Zwijg gij over dit, en wij zullen zwijgen over dat. Of iets soortgelijks.


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads