Home » Proposal » Epekto ng droga sa mga kabataan thesis proposal

Epekto ng droga sa mga kabataan thesis proposal

Baliwag Polytechnic College “Bawal na Gamot sa Buhay ng Kabataan” TAONG 2012 ——- Tisis na iniharap sa Baliwag Polytechnic College Bilang bahagi ng Kahingian sa Pagbubuo ng Asignaturang Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik ( FIL02 ) Nina Guillermo E. Referente III Jhover C. Herrera Erelaine G. Santos Rochie C. De Guzman Mariju R. Manalili Jhoy H. Almaida The First Page Baliwag Polytechnic College DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang bahagi ng kahingian sa pagtatamo ng Degree sa Bs in Computer Engineering at Bs in It – ang tisis na ito na may paksang “Bawal na Gamot sa Buhay ng Kabataan” ay naihanda at isinumite ni/nina Guillermo E. Referente III, Jhover C. Herrera, Erelaine G. Santos, Rochie C. De Guzman, Mariju R. Manalili, Jhoy H. Almaida ay iminumungkahing maiharap sa Dental na Pagsusulit. Mr. Teofilo Dela Cruz (Guro sa Filipino) LUPON NG TAGAPAGSULIT Pinagtibay ng mga Lupon sa Dental na Pagsusulit na may markang. Page 2 Baliwag Polytechnic College PASASALAMAT Isang taos pusong pasasalamat ang ipinararating ko sa Maykapal, at para sa lahat ng mga magagandang bagay na inihandog Niya sa aming pagsasaliksik. Binigyan Niya ito ng nauukol na talino at galing upang matapos ang pag-aaral na ito, kung wala Siya, hindi sana magiging posible ang katuparan ng pag-aaral na ito. Para sa aking mga kamag-aral, aking mga kaibigan, at aking mga kapamilya maraming salamat sa tulong niyo bilang mga respondents sa ilang katanungang ibinigay naming, dahil sa inyo nagkaroon pa ng mas malalim na kabuluhan ang pag-aaral na ito. Kay G. Teofilo Dela Cruz na nagbigay sa amin ng pag-aaral na ito at nagsilbing patnubay naming para magkaroon ng maayos na pagsasa-ayos ng mga impormasyon at sa pagbibigay sa amin ng sapat na dami ng oras upang matapos ang aming pananaliksik at ng pagkakataong maipakita ang aming kakahayan sa larangan ng pagsasaliksik.

Epekto ng droga sa mga kabataan thesis proposal bagay na

at upang maihanda kami sa paggawa ng parehong proyekto sa hinaharap. Muli Maraming Salamat Po Mga Mananaliksik Page 3 Baliwag Polytechnic College TALAAN NG MGA NILALAMAN Pampahinang Pamagat. i Dahon ng Pagpapatibay. ii Pasasalamat. iii Talaan ng Nilalaman. iv Kabanata I. Ang Suliranin at Kaligiran Nito. 1 A. Introduksyon. 1 B. Paglalahad ng Suliranin. 2 C. Kahalagahan ng Pag-aaral. 3 D. Katuturan ng mga talakay. 4 E. Saklaw at Hangganan ng Pag-aaral. 5 Kabanata II. Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura. ii Kabanata III. Disenyo at Paraan ng Pananaliksik. ii Kabanata IV. Presentasyon at interpretasyon ng mga Datos. ii Kabanata V. Batayang Teoretikal / Balangkas Konseptwal. 6 Page 4 Baliwag Polytechnic College Kabanata I Ang Suliranin at Kaligiran Nito Page 5 Baliwag Polytechnic College A. Introduksyon Isa sa pinamakatinding pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan ay ang problema sa iligal na droga. Ang pagkalat nito ay isang malaking dagok sa ating lipunan hindi lamang dahil sa maraming buhay na nawawasak at napipinsala kundi gayundin ang kayamanan at pag-aari nating nasasayang lalo na ang mga kabataang nalulong sa ipinagbabawal na droga. Sa pag-aaral na ito, ipopokus namin ang aming layunin na ipalaganap ang mga impormasyon tungkol sa mga kabataan na kasalukuyang gumagamit ng droga.

Epekto ng droga sa mga kabataan thesis proposal mga panghihikayat

Naglalayong noise itong maipahayag at maipakita ang kalagayan ng mga kabataang lulong sa bawal na gamot. Nakapaloob rito ang iba’t ibang konsepto tulad na lamang ng pagdiskubre sa personalidad, mag paksa ukol sa bawal na gamot tulad na lamang ng mga dahilan kaya sila naligaw ng landas at mga ahensiyang tumutulong sa mga kabataan at mga paksa ukol sa tamang pakikitungo sa mga kabataang naligaw ng landas. Sa pamamagitan ng mga probisyon ng batas, ang pagtuturo at pag-iintegreyt sa kurikulum tungkol sa pag-aaral sa mga ilegal na droga ay narapat na ma-implement sa mga paaralan (The harmful Drugs Act of 1972) at naipasa noong Marso 30, 1972, “na nagbibigay halaga sa lahat ng mga masasamang epekto ng mga mapanganib na droga kasama na rito ang usaping legal, panlipunan at pang-ekonomiyang implikasyon na dapat maitaas ang antas sa paraan ng patuturo sa mga kasalukuyang kurikulum para sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mapa- unibersidad, teknikal, bokasyonal, o agro-indastriyal.” Ito ay dahil sa isang napakahalagang rason na ang mga inaalay na panahon, lakas at pera ay para sa layunin nag awing reyalidad ang mga babasahing ito, at makatulong sa bawat kabataang Pilipino. Malaking porsyento ng mga Pilipino ang nai-report na milyon sa mga taong kanilang kilala “pamilya, kaibigan o kakilala” ay gumagamit ng droga na alam nilang maaring magdulot ng masamang epekto. Kadalasan, ang mga dahilan ng mga kabataang Pilipino tungkol sa paggamit ng droga ay depresyon sa problemang pampamilya, mga panghihikayat ng mga kaibigan, impluwensya ng mga kamag-aral at pag-eeksperimento sa paggamit ng droga. Page 6 Baliwag Polytechnic College Sa mga dahilang ito na lalong nagtutulak sa mga kabataang magrebelde at gumamit ng mga mapanganib na droga, hindi malayong lumaki ang bilang at lumaganap ang paggamit nito. Nakita sa isang pag-aaral na ang mga household and industrial materials ay maari ding gamitin bilang droga na tiyak ay magdudulot ng masamag epekto sa kabataan. Nakakalungkot isipin, na sa mga pag-aaral na ginawa, ang napakalaking porsyento ng mga kabataang nakatira lamang sa kalye ay nakagamit na ng mga nakakasamang kemikal tulad ng rugby at solvent na may napakasamang epekto na tumatagal ng panahon. Ang pag-aaral na ito ay para sa mga guro, mag-aaral, at iba pang mambabasa na naghahangad na mas lalo pang maunawaan ang kabataang lulong sa bawal na gamot. Page 7 Baliwag Polytechnic College B. Paglalahad ng Suliranin Ano ang bawal na gamot? Ang ipinagbabawal na mga gamot, ilegal na mga droga, inaabusong mga gamot, o mapanganib na mga gamot ay tumutukoy sa anumang sangkap, hindi kasama ang tubig at mga pagkain, na nakapagpapabago sa takbo ng kaisipan ng tao at katawan noise ng tao. Maaaring makaapekto ang droga sa isip lamang ng tao o sa katawan ng tao, subalit maaari ring parehong maapektuhan ang mga ito. Sa malawakang kahulugan, kinabibilangan ang mga bawal na gamot ng mga produktong drogang may kapeina, tabako, mga nalalanghap na sangkap o mga inhalante, ang marihuwana o cannabis, heroina, at mga isteroyd. Ang droga ay isang kemikal na substance na bumabago sa kondisyon ngisip o katawan ng isang tao. Maraming nagagawa ng mga drogang produkto ng modernong medisina. Maaari nilang pabilisin o pahinain ang katawan, magtanggal ng sakit, iwasan ang pagkabuntis, labanan ang mga impeksiyon, nagpapababa ngtensiyon, nagpapaikli ng pagtulog at nagpapababa ng appetite. Bawal na Gamot: Isang masamang elemento sa buhay ng kabataan. Isa na yata sa pinakamalaking suliranin ng ating bansa ay ang unti-unting pagkahumaling ng mga kabataan sa bawal na gamot. Sa pagsusumikap namakaiwas sa mga sariling problema may ilang mga kabataan ang gumagamit ng bawal na gamot. Ang ilan ding dahilan ay ang pagkamausisa (curiosity), udyok ng mga kasamahan (pressure from peers), di pantay na kalooban (insecurity), pagtakas (escape), pagkainip o pagkayamot (monotony), pagrerebelde (rebelliousness) at pampalit sa makahulugang pakikipag-ugnayan. Ang pag-gamit ng bawal na gamot ay talamak na ngayon sa ating bansa at sa marami pang bansa sa mundo. Hindi ito masyadong malaking issue noon kumpara ngayon. Maraming kawani ng gobyerno at mga pribadong organisasyon ang lumalaban dito. Marami ring mga tao na nakakaalam ng kung anu ano tungkol sa bawal na gamot pero totoo bang alam nila ito? Ang bawal na gamot para sa atin ay mga gamot na iniinom o ginagamit sa ibang dahilan maliban sa medikal o kadalasang pag-gamit nito. Ito ay maaring aksidente o sinsadyang paggamit ng bawal na gamot. Maari rin itong mabili ng illegal o may reseta ng doktor. Page 8 Baliwag Polytechnic College Ang pag-abuso sa mga gamot ay maari ring mangyari sa mga ospital o clinic dahil na rin sa kapabayaan. Maraming tao na nagsasabi na ang pag-abuso at pag-gamit sa droga ay masasabing pansarili lamang at kaya itong pigilan ng isang tao kahit kailan man niya gustuhin pero pinabubulaanan ito ng isang pag-aaral na nagsasabi na ito ay isa ring sakit sa utak dahil ang droga ay maaring magdulot ng pag-babago sa struktura ng utak. Page 9 Baliwag Polytechnic College C. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang kahalagahan ng pag-aaral ng pag-gamit at pag-abuso ng bawal na gamot ng mga kabataan ay para mas lalo pang maintindihan at maunawaan ng mga kabataan na nasa ganuong edad ang mga tamang impormasyon tungkol sa bawal na gamot at maiwasan ang mga maling akala ukol dito. Makakakatulong noise ito sa mga pagsasaliksik dahil mas malalaman nila kung ano ang tunay na pananaw ng mga kabataan tungkol sa bawal na gamot. At kapag nagkaroon sila ng tamang kaalaman ukol sa paginterpreta at pananaw ng mga kabataan sa bawal na gamot, maari noise silang magbigay ng tamang impormasyon tungkol dito. Datapwa’t ang pinaka importanteng rason sa pag-aaral na ito ay ang malalaking tulong na maibibigay nito sa mga mambabasa sa paraan ng pagbibigay impormasyon at kaliwanagan sa mga mapanganib at iligal na droga. Ang karunungang hatid nito ay nakikinitang malayo ang mararating na tulong sa pagpuksa sa problemang pangdroga, kung saan, tayong lahat ay nakararamdam, na nakakaapekto sa kaisipan, moralidad, ispiritwalidad at pisikan na aspeto ng mga tao, lalung-lalo na ang kabataan, “ang pag-asa ng bayan.” Katulad nga ng mga binanggit na kaisipan ni Gerard Leinwand: “Walang katanungan na ang paggamit sa droga ay nag-uumpisa sa sigarilyo, marijuana, heroin hanggang sa mga pinaka malalala na amphetamine at iba pa na nakakasasama sa mental, moral, pisikal at sosyal na aspeto at ang kagamitan ng mga Legal na droga na naabuso ay pag-aralang i-kontrol at limitahan.” Ang pag-aaral na ito ay maari ding makatulong sa mga pribadong organisayon at sa gobyerno dahil maari nila itong gamitin upang maging impormasyon sa kaalaman ukol sa bawal na gamot sa naturang lugar at maari silang magbigay ng mga pangontra o panlaban na mga panukala at kung may mga pahamak na nag-aabuso, papaaanong pag sasasaayos at rehabilitasyon na mga panukala. Page 10 Baliwag Polytechnic College D. Katuturan ng mga Talakay Upang maging mas madali at ganap ang pagkakaintindi ng mga mambabasa sa aming pag-aaral, minarapat naming bigyan ng definisyon ang mga sumusunod na terminolohiya batay sa kung paano ginamit ang bawat isa sa pamanahong-papel na ito: Droga – ay isang kemikal na nagbibigay ng epekto sa katawan at kaisipan ng isang tao. Sa pag-aaral na ito, ang paggamit sa salitang droga ay tumutukoy lamang sa mga may potensyal na maabuso dahil sa mga kapasidad nito na magbigay ng kakaibang pakiramdam sa nakakagamit. Ang mga drogang ito ay maari ding makasama sa pisikalidad nila. Drug dependence – ay isang istado na maaring pangsikolohikal, pisikal o pareho. Na nagreresulta mula sa chronic, periodic o continuous na paggamit. Maraming uri ng mga drug dependent ang nag-eexist at lahat sila ay may problemang naiuuganay kung bakit sila nakakagamit. Batas Republika Bilang 9165, ay isang Batas Republika ng Pilipinas. Kilala sa tawag na Batas na Pinalawak sa mga Mapanganib na Droga ng 2002 (Comprehensive Harmful Drugs Act of 2002), nilalayonng batas na ito ang mahigpit na paglaban sa ipinagbabawal na gamot. Batas Republika Bilang 6425, na ipinagtibay noong 30 Marso 1972, ay tumutugon sa problema ng bansa sa ilegal na droga, kabilang na ang paggamit, pagbenta at adiksyon dito. Kilala rin ang batas na ito sa taguring Harmful Drugs Act of 1972. Ang pagiging high ay pagiging lango sa ipinagbabawal na gamot, sa mga kabataan ginagamit noise nila ang mga salitang excitement, sabog at poksa. Marijuana – ay isang Indian hemp na may siyentipikong pangalan na Cannabis sativa. Isa ito sa mga drogang inaabuso ng mga kabataan. Stimulants – ay uri ng mga droga na nagdudulot sa gumagamit nito upang maging alerto, at hindi makaramdam ng gutom. Sedatives – naman ay uri ng drogang pampatulog. Appetite – ganang kumain Page 11 Baliwag Polytechnic College Narcotic – ay uri ng drogang nakakapagpatulog at nakakabawas ng nararamdamang sakit. Amphetamine – ay uri ng droga na ipinakilala noong 1920’s para sa medikal na gamit nito. Ito ay isang stimulant na nakapagaalis ng fatigue at antok. Cannabis – ang gamot na makuha mula sa mga dahong tuyo at ang mga bulaklak ng abaka halaman. Heroina – sa isang semi-gawa ng tao opioid synthesized mula sa morpina, isang kinopyang ng opyo amapola. Estimulante – mga bawal na gamot na panandaliang pagtaas performance at kamalayan. Sila ay karaniwang may masmataas na bahagi-epekto sa mas mataas na bisa, at ang mas malakas na variants ay kaya madalas resetang gamoto mga bawal na gamot. Hashish – isang paghahanda ng cannabis binubuo ng mga compressed trichomes tinipon mula sa cannabis planta. Ito ay nagtataglay ng parehong aktibong ingredients kundi sa mas mataas concentrations kaysa sa ibangbahagi ng halaman tulad ng buds o mga dahon. Page 12 Baliwag Polytechnic College E. Saklaw at Hangganan ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay nagpopokus sa paghihimay ng sentimyento at kaisipan ng mga kabataang Pilipino kung bakit nila nagagawang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Saklaw nito ang mga mamamayan nagmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang antas panlipunan nag-aaral man o hindi. Naglalayong noise itong maipahayag at maipakita ang kalagayan ng mga taong lulong sa bawal na gamot. Saklaw noise dito ang iba’t ibang konsepto tulad na lamang ng pagdiskubre sa personalidad, mga paksa ukol sa bawal na gamot tulad na lamang ng mga dahilan kaya sila naligaw ng landas at mga ahensiyang tumutulong sa mga kabataan at mga paksa ukol sa tamang pakikitungo sa mga taong naligaw ng landas. At sa mga pag-aaral tungkol sa droga sa piryud ng taong 2012. Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa mga Pilipinong sumubok o gumagamit ng ipinagbabawal na droga dahil sa kanilang kapusukan. Ginagamit nila ang droga dahil gusto lang nilang umalis o takasan ang mga problema nila na akala ay mawawala pero hindi, pinalala lang nila ang mga problemang iniwan at idinaan nalamang sa pag drudrugs. Naniniwala ang mga mananaliksik sa kasalukuyang panahon pinakamainam magkaroon ng ganitong pag-aaral upang matugunan ang suliraning patuloy na lumalaganap sa ating lipunan at dahil na noise sa malawakang pagkauhaw sa impormasyon higgil sa mapanaganib at ipinagbabawal na gamot at ang masamang epekto nito hindi lamang sa mga respondente, kundi maging ng publiko sa kabuuan. Mahalagang ito’y pagusapan sapagkat may mga pagkakataon kung kailan nasasama ang usapan tungkol sa droga maging sa mga balita sa telebisyon. Bagamat maselan ang mga ganitong bagay, magkakaron sila ng impormasyon tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Ang pag-aaral na ito ay para sa mga guro, mag-aaral, propesyunal at iba pang mambabasa na naghahangad na mas lalo pang maunawaan ang taong lulong sa bawal na gamot. Page 13 Baliwag Polytechnic College Kabanata II Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Page 14 Baliwag Polytechnic College 5 STAGES NG PAG-ABUSO SA GAMOT: 1. Ang pagkakaroon ng madaliang pagkuha o pagpasok sa droga pero hindi ito ginagamit pa. 2. Pag-gamit ng droga sa okasyon lamang/ pang experimento 3. Pag-gamit ng madaming droga sa regular na araw. 4. Bumibili, nag-nanakaw o nag dra-drugdealing para makapag droga. 5. Ang paggamit ng droga ay pagiging normal at kapag hindi sila nakagamit ay pakiramdam nila abnormal sila. DAHILAN In Danger FACTORS NG GAMOT NG KABATAAN: 1. Pamilya – pagkakaroon ng mababang superhisyon ng magulang o hindi magagandang komunikasyon, conflict o problema sa pamilya, history ng pangaabuso sa pamilya at paggamit ng alcohol ng kapamilya. 2. Indibidwal – history ng pisikal o sexual na pag-abuso, problema sa eskwelahan o emosyonal, hindi matatag o stable na emosyon, nag-hahanap ng saya o experimenting (thrill seekers), mga mahilig makikipagsapalaran (adventure seekers), ang alam ay mababa lang ang dulot na kasamaan ng droga. MGA KARANIWANG DROGA NA INAABUSO NG MGA KABATAAN: 1. Sigarilyo (ano mang uri: sigarilyo, tobacco, sigaro) 2. Cannabinoids (marijuana, hashish)- tinatawag noise ito minsan weed, mary jane. Plant – ito ay ginagamit sa pamamagitan ng isang pipe. 3. Cold medications/ gamot sa ubo at sipon (benadryl, sudafed) 4. Inhalants(gasolina, ammonia, rugby)- ito ay sinisinghot sa pamamagitan ng plastic, bote o kahat anong bagay na sarado 5. Depressants(barbiturates/benzodiazepines)- tinatawag noise ito minsan “reds,jeleows, yellow jackets, doamey, or roofies” 6. Stimulants (amphetamines, coccaine, methampetamine)- tinatawag noise itong “bennies, black beanties, spod, uppus, blow, craek, rock, toot, crank, crystall or skippy” Page 15 Baliwag Polytechnic College 7. Narcotics( morphine, heroine, codeine, oxycontin, vicodin) 8. Hallucinogens (lsd, mushroom) 9. Dissociafire anesthetics (pcp, ketamine./penyclidine) 10. Club drugs- exstacy 11. Others- arabic steroids MGA SINTOMAS AT SIGNUS NG PAG-GAMIT NG BAWAL NA GAMOT 1. Sigarilyo- palaging amoy sigarilyo, pagkainta, pangingitim ng kulay ng mga kuko, labi, o ngipin 2. Cannabinoids- pamumula ng mata, tulog ng tulog, sobrang pagkagutom, sobrang pagkasaya, paranoia 3. Cold medicators- tulog ng tulog, pagkaanotok, mabagal o mabilis na pagtibok ng puso 4. Inhalants- runny nose, amoy ng gasolina o solvent, pagkairitable at confusion 5. Stimulants- mabilis na pagtibok ng puso at bloodstream pressure iritable sobrang pagkasaya hindi natutulog, seizures 6. Narcotics- hindi masyadong makaramdam ng sakit, sobrang pagkasaya, antukin, mabagal na paghinga, coma, pagkamatay sa overdose 7. Depressants- antukin, mabagal na pagtibok ng puso at bloodstream pressure, poor coordination, pagkahilo, coma, pagkamatay a overdose 8. Hallucinogens- problema sa pagtulog, malabong panigin, paranoia 9. Dissociative anesthetics- mataas na bloodstream pressure, at pagtibok ng puso, pagkawala ng memorya, pagkahili at pagsusuka, iritable aggresibo 10. Club drugs (ecstasy)- nilalagnat pero hindi pinapawisan Maraming lollipop o chocolate sa bag sobrang pagkasaya at parang gusto ang lahat ng tao ANO ANG MGA EPEKTO NG PAG-ABUSO SA DROGA NG MGA KABATAAN: 1. Ano mang droga ay nakakapagpababa ng abilidad ng kabataan na magbigay ng attensyon sa mga bagay. 2. Mas bata na nagsimula na gumamit ng droga ay may malaking posibilidad na magkaroon ng problema sa pag-abuso at magkaroon ng relapse kapag sumubok tumigil. Page 16 Baliwag Polytechnic College 3. Maari rin silang magkaroon ng unprotected sex, pakikipag talik sa hindi kakilala at ano mang gawaing sexual. 4. Ang pag-gamit ng droga ay maaring mag mask o itago ang ano mang problemang emosyonal kagaya ng anxiety, depression, moodiness o hallucinations 5. Ang pag-gamit ng steroid drugs ay maaring magdulot ng pagkabaog o problema sa ereksyon ng mga lalaki at paglaki ng clitories sa mga babae. Maari rin itong magdulot ng pagkakalbo, problema sa paglaki, ng puso at attake sa puso, stroke, sakit sa liver, cancer, acne at iba pang impeksyon katulad ng aids. 6. Maari rin itong magdulot ng pagkasira ng utak(inhalants), attake sa puso(stimulants), problema sa paghinga (sedatives) maari rin itong magdulot ng pagkamatay. Page 17 Baliwag Polytechnic College Kabanata III Disenyo at Paraan ng Pananaliksik Page 18 Baliwag Polytechnic College DISENYO NG PANANALIKSIK Ang naisagawang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong metodolohiya ng pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili namin na gamitin ang Descriptive Survey Research Design, na gumagamit ng talatanugan (survey questionnaire) para makalikom ng mga datos. Naniniwala ang mga mananaliksik na angkop ang disenyong ito para sa paksang ito sapagkat mas mapapadali ang pangangalap ng datos mula sa maraming respondente. MGA RESPONDENTE Ang mga respondente ng research na ito ay ang mga mamamayan ng Bayan ng Baliwag. INSTRUMENTO PAMPANANALIKSIK Ang instrumento na ginamit namin ay ang paraan ng pananaliksik gamit ang pagiinterbyu at pagsagot sa mga papel na may kalakip na mga katanungan na nararapat sa subject na nasabi. Page 19 Baliwag Polytechnic College Kabanata IV Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos Page 20 Baliwag Polytechnic College Presentasyon at interpretasyon ng mga Datos Ayon sa aming survey may 84% (42/50) ang naniniwala na ang mga ipinagbabawal na gamot at ipinagbibili ng tao ay puwede itong abusuhin. May 74 % (37/50) ang nagsasabi na ang solusyon sa problemang kinakaharap ukol sa ipinagbabawal na gamot ay huhulihin ang nagbebenta at bumibili, at magbigay ng tamang kaalaman sa mga tao ukol sa bawal na gamot. Mayroon namang 76% (38/50) ang nagsasabi na hindi maaaring maging bawal na gamot ang mga gamot na nabibili lamang sa botika. May 74% (37/50) na mga tao na nagsasabi na umiinom sila ng mga gamot. At 58 % (29/50) naman sa aming ininterbyu ang nagsasabi na hindi sila umiinom ng mga gamot na walang reseta sa physician. Mga 56% (28/50) sa mga ito ang nagsasabi na mayroon silang mga kakilala na taong gumagamit ng bawal na gamot. Page 21 Baliwag Polytechnic College Kabanata V Batayang Teoretikal / Balangkas Konseptwal Page 22 Baliwag Polytechnic College Batayang Teoretikal at Balangkas na Konseptwal Ang mga kabataang nalulong sa bawal na gamot na mas pipiliin ang pagbabagong buhay ay walang dudang magkakaroon ng panibagong kinabukasan.Maaaring may mga taong walang pakialam sa kung ano man ang kahihinatnan nila ngunit natitiyak naman na mayroong mga taong hangad ang kanilang magandang kinabukasan at pagbabago. Lumalabas na maraming naniniwalang ang ipinagbabawal na gamot ay nakakasama at maaring abusuhin kaya dapat ang gobyerno ipagpatuloy na magbigay ng tamang kaalaman ng pwedeng mangyari sa kanila pag sila ay gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang ibat-ibang organisasyon tulad na lamang ng Harmful Drugs Board o DDB ay naglalayong maisalba ang mga kabataan mula sa kasawiang idinulot ng bawal na gamot. Ang mga kabataang nasa ilalim ng kanilang bubong ay nabibigyan ng pagkakataong tumira sa maayos na tahanan na may kaakibat na wastong pangangalaga, rehabilitasyon at counseling kung saan tinuturuan sila ng mga alternatibong mga gawain para tuluyan na nilang maiwasanang bawal na gamot.Napakahirap para sa isang kabataan ang masira ang buhay dahil lamang sasandaling pagkahumaling sa bawal na gamot, sisirain nito hindi lamang ang buhay niya kundi pati na rin ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya.Totoong napakahirap lutasin ang ganitong klaseng problema, lalung lalo na kung wala tayong pagkakaisa at pagtutulungan. Sa dami ng mga kaso ng kabataang nalulong sa bawal na gamot siguradong mahihirapan ang mga ahensya ng gobyerno na tulungan sila. Ang mga mamamayang may malasakit at kagandahang loob ay maaaring mga taong magsilbing gabay at tulong sa ilang kabataang minsan nang naligaw ng landas.Ang mga pulis at mga taong hinirang ng gobyerno ay dapat ipatupad ang mga batas na dapat sundin upang huwag maging adik o dependent sa mga bawal na gamot. Ang mga guro ay dapat ding ipagpatuloy na magbigay ng impormasyon tungkol sa epekto ng bawal ng gamot sa kanilang mga estudyante. Alam naman natin na ang mahuhuli na nagbebenta ng bawal na gamot ay makukulong ng habang buhay at di pwedeng mag pyensa ng pera kaya ituloy pa rin ang patakaran na ito at dun naman sa mga kaibigan, kapatid, magulang, guro na alam nila ang mga taong gumagamit ng bawal na gamot dapat isuplong sa pulis para sila’y mabigyan ng lunas kung papaano nila ito maiiwasan. Para sa mga kabataan na paris natin dapat sumunod sa mga nakatanda sa atin at huwag makibarkada sa mga adik bagkos isuplong sila sa pulis o sa magulang o sa guro na alam nila ang mga taong ito. Page 23


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads