Home » Writing » Sua ensure nuoc nhap khau tu my writing

Sua ensure nuoc nhap khau tu my writing

Sua ensure nuoc nhap khau tu my writing Insulac IQ là         sữa


Sa Ngoi, Sa Nhp Khu T M Tt

Hin nay, cc loi sa ngoi c nhp vo th trng Vit Nam rt nhiu mire 2 hnh thc sa nhp khu v sa xch tay .
Bt k sn phm sa ngoi no nhp khu vo th trng Vit Nam u phi thng qua B Y T c clubpenguin xc nhn cng b ph hp quy nh ATTP v chng nhn Tiu chun c s. Mc d c la chn k lng nh vy nhng n c tay ngi tiu dng, sa ngoi cn phi tri qua cc khu kim nh ca cc c quan chc nng nh: Cc Th Y Thnh ph H Ni, C quan Th y vng, Kim ha hng ti Chi cc Hi quan nhp khu, ng thi phi np mu sa kim nghim v lu mu ti cc An Ton Thc phm. y cng l cc khu kim nh chung cho tt c cc sn phm sa ngoi nhp khu c ngun gc t ng vt.
Trn th trng hin c hai loi sn phm sa nhp khu . Th nht l sa c nhp khu nguyn liu v c ng gi ti nc th 3, hoc sa c nh phn phi t ring cho tng th trng. Th hai l nhng sn phm sa nhp khu nguyn lon 100%. Nhng sn phm sa nhp khu nguyn lon l nhng sn phm ton cu, mang tiu chun quc t nn d nhin s tri qua nhng cuc kim nghim cht lng kht khe hn. Do , ngi tiu dng chn loi ny th yn tm hn.
Trc khi quyt nh chn mt sn phm sa nhp khu . sa xch tay cho disadvantage, cc b m cn tm hiu k v thng hiu sn phm, nh sn xut v nh phn phi. Bn cnh , cn lu nhng im sau bit cch mua loi sa nhp khu tt nht:
– Kim tra m vch sn phm
– Hn s dng dp ni.
– Nu l sa nhp khu t nc ngoi th phi c tem ph v hng dn s dng bng ting vit t nh phn phi.
– Ngi tiu dng nn kim tra thng tin nh sn xut v cn nhc la chn nhng nh sn xut c b dy lch s.

Sua ensure nuoc nhap khau tu my writing ATTP và chứng nhận


– Ngoi ra, ngi tiu dng c th yn tm hn khi la chn nhng sn phm cng tn phn phi ti th trng Vit Nam, c by bn ti cc ca hiu y t nc ngoi.
Mt trong nhng loi sa ngoi ng tin cy c th k n nh sa Insualac c nhp khu t M. Insulac IQ l sa M dnh cho ngi Vitamin c nhp khu t M do cng ty PBM Nutritionals sn xut ti tiu bang Vermont, M. PBM l mt trong nm nh sn xut sa M ln nht v l mt trong 5 nh SX duy nht ti M c Food and drug administration clubpenguin php v cng nhn. Sa Insulac IQ c sn xut theo tiu chun Food and drug administration (C quan qun l thuc v thc phm M), WHO (T Chc Y T Th Gii), l mt dng sa bt m nguyn liu, sn xut v ng gi 100% t M.

H tr

T vn – Bn hng


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing
Order custom writing
Important Notice!