Home » Thesis » Depinisyon ng mga terminolohiya thesis writing

Depinisyon ng mga terminolohiya thesis writing

Depinisyon ng mga terminolohiya thesis writing paaralan kung saan

Depinisyon ng Terminolohiya Para sa maliwanag na pagkakaunawa sa pag-aaral na ito, ang mga sumusunod na salita ay binigyang kahulugan. Social Systems – could be a platform to produce social systems or social relations among individuals who share interests, activities, backgrounds or real-existence connections. Teknolohiya – Isa sa mga kahulugan ang pagsulong at paglapat ng mga kasangkapan. makina. kagamitan at proseso upang tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao. Internet – ay ang mga magkakabit na mga network system na maaaring gamitin ng mga tao sa buong mundo. Siyensya – ay ang sistematikong pag-aaral ng bagay at pisikal na sansinukob. Ito ay batay sa pagmamasid, eksperimento at pagsukat.

This preview has intentionally blurred sections. Register to look for the whole version.

This can be truly the conclusion within the preview. Join access everyone other document.

Click to edit the document details

 • Biak.docx
 • Holy Angel College
 • BSBA 12 – Fall 2015
 • Biak-na-Bato Habang tumitindi ang tensiyon, napilitan sina Aguinaldo na lumikas papun
 • Biak report.docx
 • Holy Angel College
 • BSBA 12 – Fall 2015
 • Biak-na-Bato Habang tumitindi ang tensiyon, napilitan sina Aguinaldo na lumikas papun
 • Areas which are similar in climate along with other physical conditions develop similar kinds of climax comm
 • Holy Angel College
 • BSBA 12 – Fall 2015
 • Areas which are similar in climate along with other physical conditions develop similar types

Areas which are similar in climate along with other physical conditions develop similar kinds of climax comm

 • ALDEN RICHARDS LYRICS.docx
 • Holy Angel College
 • BSBA 12 – Fall 2015
 • ALDEN RICHARDS LYRICS Concentrate on Music with Radio Rage Wish I’d Wish that people could

ALDEN RICHARDS LYRICS.docx

Depinisyon ng mga terminolohiya thesis writing nating hindi natin malaman kung

 • 2.The Level of smoothness of Art.pptx
 • Holy Angel College
 • BSBA 12 – Fall 2015
 • Chapter 2 The Level of smoothness of Art The Disposable Online For Free Online Free Online Personality Test Consider the trees and select the main one

2.The Level of smoothness of Art.pptx

 • PRESENTATION.pptx
 • Holy Angel College
 • BSBA 12 – Fall 2015
 • Angeles College Foundation Angeles City, Pampanga Kolehiyo ng Edukasyon Epekto ng

Lunan ng Pag-aaral
Isinagawa ang pananaliksik na ito sa paaralan ng Notre Dame of Makilala, Corporation. na kasalukuyan kaming nag-aaral kasama ng mga respondente na kasali sa aming pagsusurbey.
Disenyo ng Pananaliksik
Sa pananaliksik na aming gagawin, maraming suliranin ang dapat naming makamit o mahanapan ng kasagutan. Sa pag-aaral na ito, kinakailangan naming malaman kung ano ang mga sanhi at epekto ng pambubulas o “bullying” sa isang estudyante lalo na sa kanyang pisikal, mental, at behavior na kalagayan.

Sa pag-aaral na ito, masasagot ang mga sumusunod na katanungan:

1.Ano ba ang motibo at bakit nambubulas ang mga estudyante sa mga kapwa nila estudyante?
2.Sino ang nabibiktima o palaging binibiktima ng pambubulas?
3.Bakit ba binubulas ang mga estudyanteng nabibiktima nito?
4.Ano ang nangyayari sa isang estudyanteng “binubully”?

Paglalahad ng Suliranin
Metodolohiya
Sa aming pag-aaral, gumamit kami ng mga makabagong teknolohiya para mapabilis at maging maayos ang aming pananaliksik.

Depinisyon ng mga terminolohiya thesis writing kapag palaging nawawalan ng gamit

Katulad sa mga ito ay ang paggamit namin ng kompyuter at printer para sa pagkuha ng karagdagang impormasyon, pagtatayp ng mga nilalaman ng aming sulating pananaliksik, at paglilipat nito sa malinis na papel. Kumuha rin kami ng mga respondente para may pagbabasihan kami sa magiging resulta ng aming pananaliksik.
Mga sanhi at epekto ng Pambubulas o “Bullying” sa Pisikal, Mental, at Behavior na kalagayan ng mga mag-aaral na nakararanas sa NDMI
Carl Angelo Fernandez
Justin Karl Nunez
Leo Albert Escoto
Glydel Lucero
Francis Merin

IV-Our Lady of Mt. Carmel
Marso, 2014
Sa lipunan natin ngayon, marami ng bagay ang hindi natin matukoy kung bakit ito nangyayari o bakit natin ito ginagawa. Ang mga kagaya sa mga ito ay ang mga kaugalian nating hindi natin malaman kung saaan ito nanggagaling. Mga ugaling masama at mapanakit sa kapwa natin, lalo na sa paaralan, kung saan ang mga ugaling ito ay kadalasang nakikita at ginagawa ng mga estudyanteng mapang-asar, mapanloko, at “nambubully”. Tama, sa lipunan natin ngayon, napakasikat na talaga ng salitang “bullying” o pambubulas kung sa wikang Pilipino. Ang pambubulas ay isang masamang gawain ng mga estudyante na hindi katanggap-tanggap na ugali o asal ng isang tao. Ito ay nangyayari kapag sinubukan ng isang tao o grupo na saktan o kontrolin ang ibang tao sa isang mapanganib na paraan. Kaya nga kahit na sino ang pwedeng gumawa at maging biktima nito. Maging mahirap man o mayaman, maganda man o pangit, at matalino man o bobo. May iba’t-ibang uri ng pambubulas at lahat ng ito ay mapanakit. Maari itong gawin sa pisikal, mental, at behavior na pananakit. Katulad sa mga ito ay ang pambubugbog, pang-aaway, pang-uutos, paninira, panununtok, pagpapahiya, pang-aasar, at panloloko. Minsan ay sa paraan ng pagsasabi ng masasakit na salita at pagbabanta. Ngayon, kami ng mga kagrupo ko sa proyekto naming “thesis” ay nagdesisyon na ang aming magiging paksa ay tungkol sa mga dahilan kung bakit ba ang mga estudyante sa NDMI ay nambubulas at kung ano ba ang nagiging epekto nito sa mga estudyanteng binibiktima nila maging sa pisikal, mental, o behavior man na epekto.
Introduksiyon
Layunin ng Pag-aaral
Nilalayun sa pag-aaral na ito na malaman kung ano ang mga sanhi at epekto ng pambubulas sa isang estudyante ng NDMI lalo na sa kanyang pisikal, mental, at behavior na katangian. Layunin noise ng pag-aaral na ito na maiwasan ang pambubulas ng mga estudyante sa kapwa nila estudyante upang ang atmospera ng pag-aaral sa NDMI ay matiwasay, maayos at kaaya-ayang tignan.
Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral tungkol sa pambubuso o “bullying” ay napakahalaga sa ating lipunan lalo na sa mga mag-aaral dahil sa isa itong paraan upang makita natin ang kadalasang dahilan ng karahasan at pang-aapi sa paligid at para maiwasan natin ang pagkasira ng kinabukasan ng isang mag-aaral na nakararanas nito. Napakahalaga nito sa mga estudyante lalo na sa mag-aaral ng NDMI kasi ito ay isang paraan para maiwasan natin ang gulo at pagsasakitan. Maiiwasan noise natin ang mga pisikal, mental, at behavior na epekto nito para wala nang mag-aaral ng NDMI ang palaging “absent” sa klase at mababa ang garado sa mga asignatura. Isa rin itong gabay para sa mga mag-aaral ng NDMI upang matanim sa kanilang isipan na kaya sila nag-aaral sa NDMI ay para matuto, maging maayos ang pamumuhay at pakikitungo sa iba pang mag-aaral sa paaralan, para maging mabuting nilalang, at higit sa lahat, maging mapamalapit sa Diyos at may takoy sa kanya.
Saklaw at Delimitasyon
Sa aming paggawa ng pananaliksik na ito, nangalap kami ng impormasyon sa paaralan namin na Notre Dame of Makilala Corporation. para sa malapit na ugnayan namin sa aming mga respondent. Sa paaralan ding ito kumuha kami ng dalawampung respondente para sa makatotohanang resulta ng aming imbestigasyon o surbey. Sa taong 2014 ng Enero hanggang sa ika-27 ng Pebrero isinagawa ang pananaliksik na ito.
Notre Dame of Makilala (NDMI)
– paaralan kung saan kaming mga mananaliksik ay nag-aaral at kung saan namin nalaman kung paano namin gagawin ang aming pag-aaral. Dito rin nag-aaral ang aming mga respondente kaya dito namin isinagawa ang aming pagsusurbey.
Respondente
– mga tao o estudyanteng tumulong na sagutan ang aming talatanungan at kaya kami nakakuha ng mga impormasyon ukol sa aming paksa.
Talatanungan – bahagi ng aming sulating pananaliksik na gumagamit ng mga katanungan para makompleto ang aming surbey o datos.
Pisikal
– isang aspeto ng isang bagay na nararanasan sa paggamit ng isa sa limang pandama ng tao nang hindi binabago ang kanyang komposisyong kimikal. Ang mga sumusunod ang mga halimbawa ng pandama ng tao: hipo, lasa, amoy, tingin, o tunog.
Mental
– ito ay tungkol sa kaisipan ng isang tao, kung paano siya mag-desisyon o umaksyon na nakaaayon sa kanyang isip.
Behavior – tumutukoy ito sa mga nagiging asal o kaasalan at katangian o karakter ng isang indibidwal sa kanyang kapwa, na magiging sanhi at batayan ng mga kaugalian, mga gawi, wani o kinagawian at kilos na nagbubunga sa mga paniniwala at pananaw.
Kompyuter
– isang makina o “electronic device” na ginawa para mapabilis ang mga gawain ng tao tulad ng komunikasyon, paghahanap ng mga impormasyon at iba pa.
Printer
– ginagamit ito upang maiprenta sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa kompyuter.

Depinisyon ng mga Terminolohiya
Kabanata I
Kabanata II
Nakikita naman natin na kahit saan ay maaring mangyari ang pambubulas. Isa itong problema na hindi na maaring itanggi o ikaila pa. Kahit sino ay maaaring maging biktima nito. Ngunit bakit nga ba na may mga tao, madalas ay mga kabataan, na nambubulas ng iba? Anu nga ba ang “bullying” o “pambubulas”? Ito ay isang hindi katanggap tanggap na ugali o asal ng isang tao. Ito ay kapag sinusubukan ng isang tao o grupo na saktan o kontrolin ang ibang tao sa isang mapanganib na paraan. May ibat ibang uri ng pang bubully, at lahat ng ito ay nakakasakit. Maari itong sa paraan ng pagsuntok, pagsipa, at pag uutos. Minsan ay sa paraan ng pagsasabi ng masasakit na salita at pagbabanta. Pano ba natin malalaman kung ang ating mga kapatid o kamag anak ay biktima na ng pambubulas? Isa na dito ang kawalan ng interes sa pag aaral at nais mag isa palagi, kapag palaging nawawalan ng gamit sa eskwela at kadlasang may mga galos at sugat na hindi maipaliwanag. Kapag hindi napigilan at nagpatuloy ang pambubulas, maaring magkaroon ng hindi magandang pangyayari tulad ng karahasan. At ang pinakamasamang mangyari ay makapatay ang biktima tulad ng nangyari sa 13 gulang na bata sa Quezon City na nakapatay sa nagbubulas sa kanya. Isa pang maaring epekto nito ay an pagkasira ng ulo at pagpapakamatay ng biktima dahil sa sobrang takot o depresyon na nanyayari madalas sa bansang Amerika at Japan. Ipinapahayag ko ang mga ito upang makita natin ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Upang hindi pamarisan at iwasang magawa ang mga bagay na nagiging dahilan ng karahasan.
Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
Kabanata III
Ang naisagawang pag-aaral ng aming grupo ay gumamit ng deskriptibo o analitika na pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik ngunit napili naming mga mananaliksik na gamitin ang “Descriptive Survey Research Design”, na kung saan gumamit kami ng talatanungan o “survey questionaire” para makalikom ng mga datos. Naniniwala kaming mga mananaliksik na angkop ang disenyong ito para sa paksang ito sapagkat mas mapapadali nito ang pangangalap ng datos mula sa mga respondente.
Respondente
Ang aming mga respondente ay mga mag-aaral sa Notre Dame of Makilala Corporation. na kung saan sila ay mga estudyanteng nanggagaling sa ibat-ibang taon at pangkat ng paaralan.
Paraan ng Pagpili ng Respondente
Ang aming sulating pananaliksik ay kailangan ng makatotohanan at maayos na mga detalye at impormasyon tungkol sa pambubulas, kaya naman kumuha kami ng mga respondenteng nanggagaling sa NDMI. Ang mga respondente na kinuha namin ay nanggagaling sa magkaibang taon at pangkat ng paaralan kasi kailangan namin ng mga respondenteng may kanya-kanyang karanasan sa pambubulas at ang mga epekto nito sa kanila. Kumuha kami ng mga respondenteng marunong dumagdag ng mga sagot na makapararami sa aming magiging konklusyon.
Paraan ng Pag-aaral
Sa aming pag-aaral, ang paraan na ginamit namin ay ang surbey na pamamaraan o paglalarawan na kung saan ito ay isang imbestigasyon na naglalarawan at nagbibigay-kahulugan tungkol sa isang bagay o paksa. Ito’y may kinalaman sa mga kundisyon ng mga ugnayang nagaganap, mga gawaing umiiral, mga paniniwala at prosesong naggaganap, mga epektong nararamdaman o mga bagay na nilinang. Ang paraang surbey rin ay ginagamit para sukatin ang mga umiiral na pangyayari.
Kagamitan ng Pag-aaral
Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral at pagsusuri ng mga datos ay ang talatanungan o “survey questionaire” na binigay sa dalawampung respondente na nakakaranas ng pambubulas o pambu-bully sa NDMI Campus. Ang talatanungan ay binubuo ng mga katanungan na tungkol sa mga sanhi at epekto ng pambubulas at pinasagutan sa mga respondente. Sinasagot ng bawat respondente ang bawat tanong sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek sa kanilang kasagutan. Sa kabuuan, ang instrumentong ginamit ay siyang naging daan namin para makakuha ng mga datos na sumusuporta sa aming pananaliksik.
Koleksyon ng Datos
Ang pamamaraan ng pangagalap ng datos ay nagsisimula sa paggawa ng talatanungan at sinundan ng “pag-e-edit” sa instrument para maiwasto ang kaayusan ng mga tanong at upang matiyak ang kaangkupan ng mga tanong sa mga problemang nais lutasin ng mga mananaliksik. Ang paghingi ng pahintulot sa bawat kalahok ang sumunod. Personal na pinamamahalaan ng mga mananaliksik ang pagbibigay ng mga talatanungan sa bawat kalahok at ibinigay ang tamang panuto sa pagsagot upang makuha ang nararapat na tugon. Kinalap ang mga instrumentro at inihambing ang mga sagot ng bawat kalahok at binigyan ng kabuuan.

Ang grupo ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumusunod na indibidwal na nagbigay ng kanilang kontribusyon sa pagkumpleto sa aming pananaliksik.
• Sa
Diyos
na poong maykapal na nagbigay ng husay, tiyaga, at pasensya ng isip sa lahat ng mga miyembro ng aming grupo upang makamit ang matiwasay na pagtatapos ng pananaliksik na ito.
• Kay
Ginoong Jerome P. Rentuaya
na nagsilbing aming gabay sa pagbuo, pagsulat, at pagwawasto ng bawat detalye sa aming sulating pananaliksik.
• Sa mga guro tulad nina
Bb.Aileen Pleasure Fementira, Bb.Raynie Pacino at G.Pleasure Beltran
na nagbigay daan para hindi kami mahirapan sa mga patong-patong na katungkulan o proyekto namin sa kanilang asignatura ngayong ikaapat na markahan. Imbis na magpapagawa sila ng kanilang proyekto sa amin ay magbibigay nalang sila ng grado sa aming nagawang proyekto sa Filipino na sulating pananaliksik.
• Sa
miyembro ng aming mga pamilya
na hindi lamang nagbigay ng pinansyal para sa mga gastusin namin sa aming pag-aaral kundi tumulong noise sa pagbibigay ng ispasyo o lugar para makabuo kami ng aming sulating pananaliksik.
• Sa
lahat ng mga respondente
ng nag-isang tabi ng kanilang oras upang makapagbigay ng kanilang kasagutan at impormasyon para makagawa kami ng aming resulta o konklusyon sa aming sulating pananaliksik.
• At sa aming mga
kaklase
na tumulong sa amin na iwasto ang pagkahanay-hanay ng bawat pahina ng aming pananaliksik.


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads