Home » Thesis » Dahilan ng maagang pagbubuntis thesis writing

Dahilan ng maagang pagbubuntis thesis writing

Mga Dahilan ng Maagang Pagbubuntis Ang maagang pagbubuntis ay sinasabing dulot ng pressure from peers o ang pagpapadala sa mga taong nakapaligid sa isang tao, hindi paggamit ng contraceptives. relasyon sa magulang at iba pang kapamilya, at medya (Guttmacher institute, 2005). Sa isang artikulo sa 17 magazine noong 1996, 76 % na babae at 58% na lalaki ang nagsasabi na ang kabataang kababaihan ang nakikipag-seks dahil sa kagustuhan ng kanilang kasintahan [lalaki]. Noong 2003 naman ayon sa isang survey na isinagawa ng kaiser family foundation, 1 sa 3 binata na nasa edad 15 hanggang 17 ay nakipag-seks dahil sa presyur ng mga kaibigang lalaki na makipag-seks sila. Maaari noise na ang maagang pagbubuntis ay dulot ng hindi at maling paggamit ng contraceptives, gaya ng condom at dental contraceptives, dahil na rin sa kakulangan sa sex education. Ayon naman sa isinagawang surbey ng PARADE noong 1996, 60-six percent ng babaeng kabataan ang nagsasabing tumataas daw ang bilang ng kabataang nabubuntis kapag ang magulang ay walang pakialam, pabaya at hindi marunong magdisiplina ng anak. Sa surbey naman na isinagawa ng mananaliksik itinanong kung paano nakakaapekto ang medya sa paglaganap ng seksual na gawain na nagdudulot ng maaagang pagbubuntis, ito ang naging resulta: 50% – mga bold films at bold magazine 30%- telebisyon 20%- kanta o musika _____________ 100% BUNTIS PO AKO NAY Ang pagiging handa sa pagbubuntis ay malaking tulong sa nanay upang maging malusog ang kaniyang anak. Sa panahon ngayon, maraming mga kabataang babae ang nagbubuntis sa kabila ng kanilang murang edad. Sa paglobo ng populasyon nating mga Pinoy, ilang bahagdan/porsyento nito ay dulot ng maagang pagbubuntis.

Dahilan ng maagang pagbubuntis thesis writing at hindi marunong

ang kampanya ng simbahang Katoliko at ng ating gobyerno ay naglulunsad sa hindi malinaw na solusyon, tuwirang nagkakaroon ng pagsalungat sa nais na mangyari tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Naging bukas ang aking diwa sa usaping ito dahil sa isang dalagitang kapitbahay na nabuntis,kumbaga may isang pruweba na pwedeng maging basehan at hindi haka haka lamang ang aking akda.Hinahangaan ko siya sa kanyang katapangan na haharapin anuman ang idudulot ng kaniyang pagbubuntis sa kabila ng walang maayos na pagpaplano. Hindi kaila sa ating lahat na napakalaki ng epekto ng ating pamilya sa usaping ito. Ang ating mga magulang na umaasa at nangangarap ng magandang bukas ay higit ang sakit na nararamdaman kung sa isang iglap ay mawawala ang pangarap na iyon.Maiintindihan ba natin ang ating mga magulang kung sakaling itakwil nila tayo? Nagtanong tanong ako upang maunawaan ko ng higit ang dahilan ng mga kabataang babae kung bakit sila ay maagang naging ina. Hindi ko isanama ang mga batang napagsamantalahan, hindi nila ito ginusto, ngunit hinahangaan ko ang kanilang katatagan kung bubuhayin nila ang bata, magiging sandata nila ito upang ipagpatuloy ang laban.Ano ano nga ba ang mga salik na nagbubunsod sa maagang pagbubuntis? y y y y y Pamilya- ang pagkakatuto ng bata ay sa pamilya nagmumula. Kung mismo sa pamilya ay magulo at walang direksyong sinusunod,sobrang higpit o luwag sa pamamalakad, hindi pagbibigay ng karapatan sa anak na mailabas ang kaniyang saloobin. Kawalan ng suporta, oras at higit sa lahat ng pagmamahal ay inaasahang magdudulot sa anak ng pagrerebelde.

Dahilan ng maagang pagbubuntis thesis writing Kahirapan- sa isip ng bata

Kahirapan- sa isip ng bata, mas magiging maayos ang kaniyang buhay kung mag-aasawa na siya. Nang sa gayon ay matakasan niya ang kaniyang tanikalang hindi niya ginusto. Kapaligiran- sa panahon ngayon mulat na mulat ang ating mundo sa kaalamang sekswal, nandiyan ang epekto dulot ng telebisyon, pelikula,babasahin at maging ang internet.Masarap ang idinudulot ng mga malalaswa di ba? Pipilitin nitong buhayin ang ating dugo, hindi na tayo mapipigilan,makamtan lang ang dulot na ligaya, lalo na kung sa pagpapaligaya ay kasama natin ang ating mapupusok na barkada. Hapon na ng malamang, nagdadalantao na pala.Biglang bumagsak ang malamig na yelo,ngunit tutunawin ito ng ating pangamba. Pagbabago ng panahon- bakit nga ba natin laging nililitanya na iba noon kesa sa ngayon.Pansinin sa murang edad,kaya ng ipaliwanag ng paslit kung ano ang ibig sabihin ng sex. Iba na ang pananaw nating mga Pinoy.Ang babaeng mahinhin at pino ang kilos ay napaghuhuli.Dumating ba ang puntong pinagtatawanan ka dahil birhen ka pa? Weather Change- dahil sa pabago bagong klima kaya? May nag-aaral kaya tungkol dito? Malay natin,kaya tayo nagiging mapusok dahil sinasabayan lamang natin ang klima, mainit at malamig, malamig at mainit. Panganib sa kalusugan mula sa maagang pagbubuntis Hindi pa handa para sa ligtas at malusog na panganganak ang katawan ng karamihan ng mga batang babae. Mas malamang magkaroon ng eclampsia (na sanhi ng kombulsyon) ang mga kabataang ina. Dahil maaaring maliit pa ang katawan nila para makalabas ang sanggol, mas madalas makaranas ang mga nanay na mas bata pa sa 17 ng matagal at mahirap na labor at baradong panganganak. Kung walang tulong medikal, maaaring mamatay ang babae sa alinman sa mga ito. Maaaring ding masira ang puwerta ng baradong panganganak, kaya tatagas ang ihi at dumi (tingnan ang p. 370). Mas malamang na sobrang liit o premature ang sanggol mula sa nanay na mas bata sa 17. Kung buntis ka na, sikaping magpatingin sa bihasa na komadrona (midwife) o health worker sa pinakamaagang panahon para malaman kung paano ang pinakaligtas na panganganak. Para sa dagdag na kaalaman, tingnan ang pahina 72.

Mga Dahilan ng Maagang Pagbubuntis Ang maagang pagbubuntis ay sinasabing dulot ng pressure from peers o ang pagpapadala sa mga taong nakapaligid sa isang tao, hindi paggamit ng contraceptives. relasyon sa magulang at iba pang kapamilya, at medya (Guttmacher institute, 2005). Sa isang artikulo sa 17 magazine noong 1996, 76 % na babae at 58% na lalaki ang nagsasabi na ang kabataang kababaihan ang nakikipag-seks dahil sa kagustuhan ng kanilang kasintahan [lalaki]. Noong 2003 naman ayon sa isang survey na isinagawa ng kaiser family foundation, 1 sa 3 binata na nasa edad 15 hanggang 17 ay nakipag-seks dahil sa presyur ng mga kaibigang lalaki na makipag-seks sila. Maaari noise na ang maagang pagbubuntis ay dulot ng hindi at maling paggamit ng contraceptives, gaya ng condom at dental contraceptives, dahil na rin sa kakulangan sa sex education. Ayon naman sa isinagawang surbey ng PARADE noong 1996, 60-six percent ng babaeng kabataan ang nagsasabing tumataas daw ang bilang ng kabataang nabubuntis kapag ang magulang ay walang pakialam, pabaya at hindi marunong magdisiplina ng anak. Sa surbey naman na isinagawa ng mananaliksik itinanong kung paano nakakaapekto ang medya sa paglaganap ng seksual na gawain na nagdudulot ng maaagang pagbubuntis, ito ang naging resulta: 50% – mga bold films at bold magazine 30%- telebisyon 20%- kanta o musika _____________ 100% BUNTIS PO AKO NAY Ang pagiging handa sa pagbubuntis ay malaking tulong sa nanay upang maging malusog ang kaniyang anak. Sa panahon ngayon, maraming mga kabataang babae ang nagbubuntis sa kabila ng kanilang murang edad. Sa paglobo ng populasyon nating mga Pinoy, ilang bahagdan/porsyento nito ay dulot ng maagang pagbubuntis. ang kampanya ng simbahang Katoliko at ng ating gobyerno ay naglulunsad sa hindi malinaw na solusyon, tuwirang nagkakaroon ng pagsalungat sa nais na mangyari tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Naging bukas ang aking diwa sa usaping ito dahil sa isang dalagitang kapitbahay na nabuntis,kumbaga may isang pruweba na pwedeng maging basehan at hindi haka haka lamang ang aking akda.Hinahangaan ko siya sa kanyang katapangan na haharapin anuman ang idudulot ng kaniyang pagbubuntis sa kabila ng walang maayos na pagpaplano. Hindi kaila sa ating lahat na napakalaki ng epekto ng ating pamilya sa usaping ito. Ang ating mga magulang na umaasa at nangangarap ng magandang bukas ay higit ang sakit na nararamdaman kung sa isang iglap ay mawawala ang pangarap na iyon.Maiintindihan ba natin ang ating mga magulang kung sakaling itakwil nila tayo? Nagtanong tanong ako upang maunawaan ko ng higit ang dahilan ng mga kabataang babae kung bakit sila ay maagang naging ina. Hindi ko isanama ang mga batang napagsamantalahan, hindi nila ito ginusto, ngunit hinahangaan ko ang kanilang katatagan kung bubuhayin nila ang bata, magiging sandata nila ito upang ipagpatuloy ang laban.Ano ano nga ba ang mga salik na nagbubunsod sa maagang pagbubuntis? y y y y y Pamilya- ang pagkakatuto ng bata ay sa pamilya nagmumula. Kung mismo sa pamilya ay magulo at walang direksyong sinusunod,sobrang higpit o luwag sa pamamalakad, hindi pagbibigay ng karapatan sa anak na mailabas ang kaniyang saloobin. Kawalan ng suporta, oras at higit sa lahat ng pagmamahal ay inaasahang magdudulot sa anak ng pagrerebelde. Kahirapan- sa isip ng bata, mas magiging maayos ang kaniyang buhay kung mag-aasawa na siya. Nang sa gayon ay matakasan niya ang kaniyang tanikalang hindi niya ginusto. Kapaligiran- sa panahon ngayon mulat na mulat ang ating mundo sa kaalamang sekswal, nandiyan ang epekto dulot ng telebisyon, pelikula,babasahin at maging ang internet.Masarap ang idinudulot ng mga malalaswa di ba? Pipilitin nitong buhayin ang ating dugo, hindi na tayo mapipigilan,makamtan lang ang dulot na ligaya, lalo na kung sa pagpapaligaya ay kasama natin ang ating mapupusok na barkada. Hapon na ng malamang, nagdadalantao na pala.Biglang bumagsak ang malamig na yelo,ngunit tutunawin ito ng ating pangamba. Pagbabago ng panahon- bakit nga ba natin laging nililitanya na iba noon kesa sa ngayon.Pansinin sa murang edad,kaya ng ipaliwanag ng paslit kung ano ang ibig sabihin ng sex. Iba na ang pananaw nating mga Pinoy.Ang babaeng mahinhin at pino ang kilos ay napaghuhuli.Dumating ba ang puntong pinagtatawanan ka dahil birhen ka pa? Weather Change- dahil sa pabago bagong klima kaya? May nag-aaral kaya tungkol dito? Malay natin,kaya tayo nagiging mapusok dahil sinasabayan lamang natin ang klima, mainit at malamig, malamig at mainit. Panganib sa kalusugan mula sa maagang pagbubuntis Hindi pa handa para sa ligtas at malusog na panganganak ang katawan ng karamihan ng mga batang babae. Mas malamang magkaroon ng eclampsia (na sanhi ng kombulsyon) ang mga kabataang ina. Dahil maaaring maliit pa ang katawan nila para makalabas ang sanggol, mas madalas makaranas ang mga nanay na mas bata pa sa 17 ng matagal at mahirap na labor at baradong panganganak. Kung walang tulong medikal, maaaring mamatay ang babae sa alinman sa mga ito. Maaaring ding masira ang puwerta ng baradong panganganak, kaya tatagas ang ihi at dumi (tingnan ang p. 370). Mas malamang na sobrang liit o premature ang sanggol mula sa nanay na mas bata sa 17. Kung buntis ka na, sikaping magpatingin sa bihasa na komadrona (midwife) o health worker sa pinakamaagang panahon para malaman kung paano ang pinakaligtas na panganganak. Para sa dagdag na kaalaman, tingnan ang pahina 72.


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads